Tarjoamme yrityksesi tarpeisiin räätälöityä koulutusta

Kuva: Joao Cruz / Unsplash

Kuva: Joao Cruz / Unsplash

Meiltä saatte juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyt koulutukset valintanne mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Osa koulutuksistamme voidaan toteuttaa myös workshop-muodossa ja koulutukset voidaan räätälöidä yrityksen eri kohderyhmille, kuten esihenkilöille tai tuotekehityksen parissa työskenteleville henkilöille. Ehdota teille tarpeellista koulutusta ja kysy tarjousta. 

Esimerkkejä pitämistämme työoikeudellisista koulutuksista:

 • Alisuoriutuminen ja siihen puuttuminen 
 • Muutosneuvottelut – ennen, aikana, jälkeen 
 • Workshop esihenkilöiden parhaista käytänteistä 
 • Työntekijän pitkä sairauspoissaolo tai toistuvat eri syistä johtuvat sairauspoissaolot ja irtisanominen 
 • Immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet työsuhteessa 
 • Whistleblowing ja siihen liittyvät prosessit  

Esimerkkejä pitämistämme teknologia- ja immateriaalioikeudellisista koulutuksista:

 • Liikesalaisuuksien tehokas suojaaminen sopimuksin ja liikesalaisuusohjesäännöllä 
 • Liikesalaisuuksien suoja ja datan jakamisvelvoitteet 
 • Datasta sopiminen – käyttöoikeudet dataan ja tyypilliset sopimusehdot niihin liittyen 
 • Tiedon kerääminen, käyttäminen ja jakaminen – teollinen data vs. henkilötiedot   
 • Tietosuojan perusteet asiakastyössä 
 • Rekisterinpitäjän vastuut henkilötietojen käsittelyssä 
 • Räätälöity koulutus nuorille finanssialan yrityksille 
 • IPR-strategia yrityksen kasvun tukena (workshop) 
 • Työsuhdekeksintöjen tehokas hallinnointi 
 • Tekijänoikeuksien optimaalinen hallinnointi sopimuksin 
 • Tekijänoikeutta luovien alojen yrityksille 
 • Tekijänoikeuden ja tunnusmerkkioikeuden ABC kasvuyrityksille 
 • Tavaramerkkien ja brändin käyttö markkinoinnissa 
 • Tavaramerkkien ja tunnusten kokonaisvaltainen suojaaminen ja käyttö (workshop) 
 • Tavaramerkki- ja brändistrategian rakentaminen (workshop)  

Lisätietoja: Pamela Lönnqvist ja Terhi Lehtopolku