Terhi Lehtopolku

Asianajaja, varatuomari

Terhi Lehtopolun työtehtäviin kuuluvat erityisesti niin kotimaisten kuin kansainvälisten yritysten työoikeudelliset asiat, joihin kuuluu neuvonta kaikissa työsuhteen eri vaiheissa, työ-, johtaja-, salassapito-, kilpailukielto-, työsuhteen päättämis- ja sovintosopimusten laadinta, työoikeudellisten uudelleenjärjestelyiden kuten ulkoistamisten ja yhteistoimintamenettelyiden toteuttaminen sekä työsuhteisiin liittyvissä riidoissa edustaminen välitys- ja tuomioistuinmenettelyissä. Terhi on ollut mukana korkeimmassa oikeudessa käsitellyissä työoikeudellisissa riita-asioissa.

Työoikeudellisten asioiden lisäksi Terhi on hoitanut erilaisia kotimaisten ja kansainvälisten yritysten toimeksiantoja sopimus- ja yhtiöoikeuden aloilla. Sopimusoikeudellisiin toimeksiantoihin on kuulunut myös edustaminen näihin liittyvissä riidoissa välitys- ja tuomioistuinmenettelyissä, kansainväliset välitysmenettelyt mukaan lukien.

Koulutus

Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto, 2006

Asianajajaliiton jäsenyys

Suomen Asianajajaliitto, 2019

Tuomioistuinharjoittelu

Loviisan käräjäoikeus, 2008

Asiantuntemusalueet

Työ-, sopimus- ja yhtiöoikeus, oikeudenkäynnit

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi