Tavaramerkki – tavaramerkin valvonta ja puolustaminen

Jotta tavaramerkin haltija säilyttää yksinoikeuden rekisteröimäänsä tavaramerkkiin, tulee tavaramerkin haltijan aktiivisesti valvoa tavaramerkkiä ja puuttua tavaramerkin luvattomaan käyttöön. Pelkkä tavaramerkin rekisteröiminen ei vielä takaa sitä, etteikö tavaramerkki voisi joutua kopioimisen kohteeksi. Kolmas osapuoli saattaa tarkoituksellisesti pyrkiä hyödyntämään tavaramerkin saavuttamaa mainetta ja tunnettuutta ja ryhtyy luvatta hyödyntämään tavaramerkkiä omien tuotteiden tai palveluidensa yhteydessä. Aina tavaramerkin loukkaaminen […]

Lue lisää

Avustimme Resand Oy:ta yhtiön nimi- ja brändiuudistuksessa

Puhtaan teknologian ja vihreän siirtymän toimialojen jatkuvasti kehittyvässä maailmassa yritykset joutuvat usein kehittämään paitsi toimintaansa, myös yritysidentiteettiään. Pitkäaikainen asiakkaamme Finn Recycling Oy, valimohiekan elvytykseen ja kierrätykseen erikoistunut cleantech-yhtiö, lähestyi meitä pyynnöllä avustaa heitä muuttamaan nimensä ja brändinsä Finn Recycling Oy:stä, ja monivaiheisten selvitysten ja arviointien jälkeen päädyttiin Resand-nimeen. HH Partnersin asiantuntijat Ville Öfversten, Pamela Lönnqvist […]

Lue lisää

IP-osaamistamme on palkittu WTR 1000 2024 -julkaisussa

Meillä on ilo ilmoittaa, että koko IP-tiimimme sekä kolme IP-asiantuntijaamme, Pamela Lönnqvist, Martin von Willebrand ja Esa Korkeamäki, on palkittu World Trademark Review:n WTR 1000 2024 -julkaisussa. Olemme valtavan ylpeitä siitä, että HH Partners oli listauksessa ensimmäistä kertaa pronssitason toimistona immateriaalioikeuksien täytäntöönpano- ja riita-asioissa. WTR 1000 kuvailee toimistoamme omistautuneeksi ja joustavaksi tietämyksen ja kokemuksen keskittymäksi […]

Lue lisää

Artikkelisarja: Tekoäly ja vastuullisuus

Tekoälyn kehitys on muuttanut yritysten tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Vaikka tekoäly luo yrityksille lukemattomasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, näitä ratkaisuja tulee ottaa käyttöön vastuullisesti ja niiden riskit tunnistaen. Tekoälyratkaisujen onnistunut kehittäminen ja käyttöönotto edellyttääkin asiantuntemusta tekoälyä koskevasta sääntely-ympäristöstä, jonka oikeudelliset raamit asettaa valmisteilla oleva ja alkuvuodesta 2024 virallisesti julkaistava EU:n tekoälysäädös. Lisäksi tekoälyä koskevissa asioissa korostuvat erilaiset immateriaalioikeuteen, […]

Lue lisää

Mikä on liikesalaisuus?

HH Partnersin liikesalaisuuksia koskeva artikkelisarja pureutuu liikesalaisuuteen oikeudellisena suojamuotona. Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa lähdetään liikkeelle siitä, mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan.   Liikesalaisuuslaki määrittää sen mitä voidaan pitää liikesalaisuutena   Suomessa liikesalaisuuksia varten on ollut voimassa oma erityislakinsa liikesalaisuuslaki vuodesta 2018 alkaen. Laki perustuu EU-direktiiviin, minkä vuoksi samankaltaisia edellytyksiä sovelletaan myös muissa EU-jäsenmaissa. Suomessa liikesalaisuuslain ohella rikoslain elinkeinorikoksia koskevassa 30 […]

Lue lisää

Artikkelisarja liikesalaisuuksista

HH Partnersin liikesalaisuuksia koskeva artikkelisarja pureutuu liikesalaisuuden käsitteeseen, sitä koskevaan suojaan ja liikesalaisuuksien puolustamiseen. Sarjassa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan? Millaista suojaa liikesalaisuudet nauttivat? Miten toimijat voivat suojata liikesalaisuutensa, ja mitä oikeudenloukkaustilanteissa on mahdollista tehdä? Mitä eroa on tiedolla ja datalla?  Liikesalaisuuksien suoja on yrityksille keskeinen aineeton voimavara, jolla on huomattavaa rahallista […]

Lue lisää

PK-yrityksille jälleen tukea EU:lta tavaramerkkien suojaamiseen

PK-yrityksillä, eli pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, on jälleen 22.1.2024 alkaen mahdollisuus saada taloudellista tukea aineettoman omaisuuden suojaamiseen ja sen hallinnan kehittämiseen osana Ideas Powered for Business SME Fund -avustusohjelmaa. Tukea myönnetään yrityksille esimerkiksi tavaramerkkien, mallioikeuksien ja patenttien rekisteröintikuluihin. Tuen myöntäjä on Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO. Yritys voi hakea tukea riippumatta siitä, onko se saanut SME […]

Lue lisää

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta suositus henkilökuvan käytöstä markkinoinnissa

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta tarttui jälleen varsin ajankohtaiseen aiheeseen antaessaan 11.1.2024 suosituksen henkilön kuvan käytöstä markkinoinnissa. Suositus on lautakunnan toinen, sillä tammikuussa 2023 lautakunta antoi suosituksen viherväittämistä. Suositus perustuu kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen 14 artiklaan ja laajentaa sitä huomioiden erilaisten nykyaikaisten markkinointialustojen, kuten sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin, dynaamista luonnetta. Julkaisutilaisuudessa korostettiin, että käsitettä ”markkinointi” tulisi tulkita laajasti. […]

Lue lisää

Euroopan unionin datasäädös tuli voimaan – milloin soveltaminen alkaa?

Euroopan unionin datasäädöksen soveltaminen on jälleen askeleen lähempänä, koska datasäädös on tullut voimaan 11.1.2024. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtölaskenta datasäädöksen soveltamiseen on alkanut ja seuraavat ajankohdat onkin syytä laittaa muistiin:  Datasäädöstä aletaan soveltaa 11.9.2025  Datasäädöksen soveltaminen aloitetaan porrastetusti, mikä antaa organisaatioille jonkin verran joustoa. Ensimmäisessä vaiheessa 11.9.2025 alkaen aletaan soveltaa suurinta osaa säädöksen asettamista oikeuksista […]

Lue lisää

Tavaramerkki – miten käytät tavaramerkkiäsi oikein?

Jotta onnistuisit säilyttämään tavaramerkkiesi arvon, on sinun hyvä tietää muutama seikka tavaramerkkien käytöstä. Yksin tavaramerkin rekisteröiminen ei riitä yksinoikeuden säilyttämiseen. Tavaramerkkiä tulee nimittäin myös aktiivisesti käyttää liiketoiminnassa, muutoin vaarana on tavaramerkin menettäminen. Ei ole myöskään aivan yhdentekevää, miten käytät yrityksesi tavaramerkkejä. Myös vääränlainen merkin käyttö voi nimittäin pahimmassa tapauksessa johtaa rekisteröinnin menettämiseen. Alle olemme koonneet […]

Lue lisää