Tekijänoikeudet – artikkelisarja

Tekijänoikeudet muodostavat usein keskeisen tai keskeisimmän toimeentulon lähteen tekijänoikeuksien alkuperäisinä oikeudenhaltijoina oleville tekijöille. Vaikka tekijänoikeudet perinteisesti erotetaankin teollisoikeuksista, kuten yritysten hyödyntämistä tavaramerkeistä ja patenteista, tekijänoikeuksilla on usein keskeinen rooli myös yritystoiminnassa ja tietyillä toimialoilla yritysten arvo määrittyy yksinomaan niiden hallinnoimien tekijänoikeuksien kautta.

Tekijänoikeudet ovat tärkeä osa yritysten IP-portfoliota ja usein niillä on vähintäänkin muita suojamuotoja täydentävä roolinsa.

Alkuperäisten tekijöiden ja myös yritysten kannalta mahdollisuudet erilaisten tekijänoikeussisältöjen tuottamiseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen ovat kasvaneet merkittävästi teknologian kehittymisen myötä. Luovan alan työssä ja yritysten liiketoiminnassa myös toisten tekijänoikeudet tulee huomioida ja kunnioittaa niitä.

Tekijänoikeuksien perusteita käsittelevässä artikkelisarjassamme käsittelemme eräitä perustavanlaatuisia asioita tekijänoikeudessa ja annamme käytännön tietoa ja vinkkejä tekijänoikeuksia kaupallisesti hyödyntäville tekijöille ja yrityksille. Perustiedon lisäksi artikkelit sisältävät myös syventävää tietoa tekijänoikeuksien parissa enemmänkin viihtyville.

Artikkelisarjassa saadaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten tekijänoikeus syntyy?
  • Mikä on tekijänoikeudellisen suojan sisältö?
  • Minkälaisia keskeisiä rajoituksia tekijänoikeuteen liittyy?
  • Miten tekijänoikeuksista kannattaa sopia?
  • Milloin toisen tekijänoikeutta voi loukata?
  • Mitä loukkauksesta voi seurata?
  • Miten loukkauksiin kannattaa puuttua jos epäilet toisen loukkaavan tekijänoikeuttasi?
  • Mitä muita suojamuotoja tekijänoikeudella suojattavaan kohteeseen voi liittyä?

Sarjan julkaistut osat


HH Partners avustaa laaja-alaisesti tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin liittyvissä asioissa aina oikeuksien hallinnasta ja kaupallistamisesta niiden tehokkaaseen puolustamiseen. Edustamme pääasiassa yrityksiä tai yksittäisiä tekijänoikeudenhaltijoita. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus useilla luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden edustamisesta, esimerkiksi viihde-, peli-, musiikki-, taide-, muoti-, muotoilu-, kirjallisuus-, kustannus-, elokuva-, vähittäis-, verkkokauppa- ja media-aloilta. Lisäksi asiantuntijoillamme on kokemusta tekijänoikeuksien kollektiivihallinnoinnista. Lue lisää täältä.


Kirjoittaja:

Ilari Talman työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä lakimiehenä painopistealueinaan tekijänoikeudet sekä immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat. Lisäksi Ilari neuvoo asiakkaitamme erilaisissa vastuulliseen tekoälyn käyttöön liittyvissä asioissa. Ennen liittymistään tiimiimme Ilari on toiminut Suomen suurimman kirjailijajärjestön, Suomen tietokirjailijat ry:n, juristina ja Taidemaalariliiton juristina.