AIPPI-kongressi Milanossa 16.9.-20.9.2016

Kansainvälisen AIPPI-järjestön (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) vuosittainen kongressi järjestettiin 16.9.–20.9.2016 Milanossa. Suomalainen IPR-osaaminen ja HH Partners olivat myös tänä vuonna vahvasti edustettuina.

logo-dark_21

AIPPI on maailman johtava valtioista riippumaton järjestö, jonka toiminnan ytimessä on immateriaalioikeuksia koskevan kansallisen lainsäädännön tutkiminen ja näiden harmonisoimista koskevien kannanottojen muodostaminen. Keskeisiä immateriaalioikeudellisia alueita ovat patentit, tavaramerkit, tekijänoikeus, mallioikeus ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa.

AIPPI-kongressin viisipäiväinen tiivis kokonaisuus paneeleita, työryhmätyöskentelyä ja muuta ohjelmaa huipentuu eksekutiivikomitean kokoukseen, jossa sadat immateriaalioikeusalan asiantuntijat käsittelevät päivän polttavia lainsäädännön harmonisointitarpeita koskevia kysymyksiä ja päättävät kysymyksistä annettavista resoluutioista. Eksekutiivikomitean käsittelyä edeltää kysymysten työstö ensin kansallisissa AIPPI-ryhmissä sekä tämän jälkeen kongressissa ryhmien kesken valmistelevissa istunnoissa.

Milanossa käsiteltäviä aiheita olivat Internet-sisältöihin linkittäminen tekijänoikeudellisena kysymyksenä, patenttihakemuksen täydennykset uudella materiaalilla, immateriaalioikeudet vakuutena sekä mallioikeudellisen suojan vaatimukset.

Australian edustajat esittelevät vuoden 2017 kongressisuunnitelmia. Seuraava AIPPI World Congress järjestetään Sydneyssä 13.10.–17.10.2017. (Kuva: Henri Tanskanen)

Suomen edustajia eksekutiivikomiteassa luotsasi HH Partnersin immateriaalioikeuksien osaamisalueen vetäjä ja Suomen AIPPI-ryhmän puheenjohtaja Esa Korkeamäki. Lisäksi tekijänoikeudellisia linkityskysymyksiä pohtineen kansallisen työryhmän työskentelyyn osallistuivat työryhmän vetäjänä HH Partnersin teknologiaryhmän vetäjä Martin von Willebrand sekä työryhmän jäsenenä HH Partnersin lakimies ja Suomen AIPPI-ryhmän sihteeri Henri Tanskanen.

”Tämän vuoden osallistujamäärä ylitti jo kaksituhatta henkilöä”, Korkeamäki kertoo. ”Osanottajat ovat IP-alan asiantuntijoita, pääosin juristeja ja insinöörejä/patenttiasiamiehiä”.

Milan Convention Centre (Kuva: IThomas91 / CC-BY-SA 4.0)

Milan Convention Centre (Kuva: IThomas91 / CC-BY-SA 4.0)

Kansainvälisen AIPPI:n toiminta ei kuitenkaan ole pelkkää verkostoitumista, vaan ytimessä on alan lainsäädännön kehittämiseen liittyvä mielekäs keskustelu, analyysi sekä tiedon ja näkemysten vaihto. Keskustelu ei myöskään lopu resoluutioista päättämiseen, vaan yhdistyksen eri maissa toimivat kansalliset jäsenyhdistykset toimittavat näistä aiheista julkaistut harmonisointiehdotukset omien maidensa viranomaisten, lainvalmistelijoiden ja oikeuslaitoksen edustajien tietoon.

Suomessa AIPPI esittelee vuosittain resoluutiot laajalle joukolle viranomaisia ja muita kiinnostuneita tahoja. Viime vuodesta lähtien Suomen AIPPI-ryhmän pyrkimys on ollut tehdä tästä aiempaa vuorovaikutteisempaa, ja tänäkin vuonna on tarkoitus järjestää kiinnostava tilaisuus asian tiimoilta, kertoo Korkeamäki.