Artikkelisarja patenteista

Immateriaalisen omaisuuden suhteellinen merkitys yhteiskunnassamme kasvaa koko ajan. Patentti on yksi keskeisistä immateriaalioikeudellisista suojamuodoista ja kiinnostus patentteihin liittyviin kysymyksiin kasvaa. Patenttien tarjoama suoja on tekniseksi ratkaisuksi konkretisoitujen ideoiden suojaa ja siten varsin kiinnostava suojamuoto. Se mahdollistaa parhaassa tilanteessa liiketoiminnan keskeisen kilpailuedun suojaamisen. Ratkaisujen kuvaaminen patenteissa ei kuitenkaan ole yksiselitteistä ja siksi esimerkiksi patenttien laajuudesta tai voimassaolosta voi myös tulla riitaa.

Artikkelisarjassamme kuvaamme usein esille nousevia kysymyksiä ja/tai haastavia tilanteita patentteihin liittyen.


HH Partners hoitaa patentteihin liittyviä riitoja, mukaan lukien mitätöintiväitteitä ja korvauskysymyksiä sekä kantajan että vastaajan puolella. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat myös patenttien lisensiointi-, luovutus- ja muut sopimustilanteet. Lisäksi konsultoimme esimerkiksi immateriaalioikeussuojaa, eli IPR-suojaa suunniteltaessa tai yleisemmin toiminnan suunnitteluun liittyvissä IPR-kysymyksissä. Patentin haussa suosittelemme käyttämään kumppaneinamme toimivia patenttitoimistoja.

Kirjoittaja, osakkaamme Esa Korkeamäki vastaa HH Partnersin immateriaalioikeuden tiimistä painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Esa toimii Suomen AIPPI ry:n puheenjohtajana sekä toimi Suomen asianajajaliiton immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana vuosina 2010-2016.