Webinaari: Liikesalaisuussuoja vaihtoehtona keksinnön patentoinnille

IPR University Center ja HH Partners järjestivät 29.5.2024 yhteistyössä webinaarin, jonka aiheena olivat liikesalaisuudet ja patentit. Webinaarissa käsiteltiin erityisesti liikesalaisuuksien ja patenttien vaihtoehtoisuutta suojamuotoina sekä niiden rinnakkaista hyödyntämistä.   Patentilla suojataan keksintöä, joka on tekninen ratkaisu tekniseen ongelmaan. Patenttisuojaa tulee erikseen hakea ja suoja on alueellinen. Liikesalaisuutena suojaa voi saada tieto, joka täyttää liikesalaisuuslain asettamat edellytykset. […]

Lue lisää

Tekijänoikeudet – artikkelisarja

Tekijänoikeudet muodostavat usein keskeisen tai keskeisimmän toimeentulon lähteen tekijänoikeuksien alkuperäisinä oikeudenhaltijoina oleville tekijöille. Vaikka tekijänoikeudet perinteisesti erotetaankin teollisoikeuksista, kuten yritysten hyödyntämistä tavaramerkeistä ja patenteista, tekijänoikeuksilla on usein keskeinen rooli myös yritystoiminnassa ja tietyillä toimialoilla yritysten arvo määrittyy yksinomaan niiden hallinnoimien tekijänoikeuksien kautta. Tekijänoikeudet ovat tärkeä osa yritysten IP-portfoliota ja usein niillä on vähintäänkin muita suojamuotoja […]

Lue lisää

Tekijänoikeudet – tekijänoikeuden siirtymisestä ja sopimisen merkityksestä tekijänoikeudessa

Tekijänoikeusartikkelisarjamme ensimmäisessä osassa keskitytään tekijänoikeuksista sopimiseen ja oikeuksien edelleen luovuttamiseen. Suomessa puhtaasti rekisteröimättömänä immateriaalioikeutena ja luomisen perusteella syntyvänä oikeutena huolellisella tekijänoikeuksista sopimisella on keskeinen merkitys sen tahon näkökulmasta, joka haluaa oikeuteen vedota. Oikeuksien syntyminen ja sopimusvapaus Tekijänoikeus, siinä missä mikä tahansa muu varallisuusoikeus, on lähtökohtaisesti vapaasti luovutettavissa. Alkuperäinen tekijä voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa esimerkiksi omistamalleen […]

Lue lisää

Sonja Laamaselle CIPP/E-tietosuojasertifiointi

Juristimme Sonja Laamanen on täyttänyt onnistuneesti CIPP/E-sertifioinnin (Certified Information Privacy Professional/Europe) vaatimukset. Sertifioinnin suorittaminen edellyttää EU:n tietosuojasääntelyn, sen soveltamiskäytäntöjen ja kansainvälisten henkilötietojen siirtojen laajaa ja perusteellista osaamista. Sertifioinnin vaatimuksena on sertifiointikokeen läpäiseminen. CIPP/E-sertifiointi on maailman ensimmäinen tietosuoja-asiantuntijoiden sertifiointi ja se nauttii korkeaa arvostusta alan keskuudessa. Sertifioinnin myöntää International Association of Privacy Professionals (IAPP), joka on […]

Lue lisää

Työmarkkinauudistukset etenevät: työrauhalainsäädäntöön on tullut muutoksia

Työrauhalainsäädäntöä koskevat muutokset ovat tulleet voimaan 18.5.2024. Käsittelen tässä artikkelissa näitä muutoksia lyhyesti. Muutoksilla ei ole vaikutusta laillisiin lakkoihin omien työolojen puolesta. Tukityötaistelutoimet Myötätuntotyötaistelutoimenpiteellä tarkoitetaan työtaistelua, jolla tuetaan jotain ulkopuolista työtaistelutoimenpidettä tai työriitaa. Aiemmin: Työrauhavelvollisuus ei ole kattanut myötätuntotyötaisteluita eikä niiden osalta ole ollut ilmoitusvelvollisuutta. Nyt: Työrauhavelvollisuus laajennettiin kattamaan suhteettomat myötätuntotyötaistelut. Käytännössä suhteettomat myötätuntotyötaistelut siis […]

Lue lisää

FlexWork Software Oy rekisteröityi avullamme maksupalvelujen tarjoajaksi

Avustimme menestyksekkäästi FlexWork Software Oy:tä rekisteröitymään Finanssivalvontaan maksulaitoslain mukaiseksi maksupalvelujen tarjoajaksi Suomessa. Maksulaitosrekisteröinti edellyttää tyypillisesti rahanpesun ja terrorismin vastustamisen, toiminnan jatkuvuuden ja asiakasvarojen suojaamisen toimintatapojen luomisen, kehittämisen ja dokumentoimisen tehtäviä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tietosuojadokumentaation ja käyttöehtojen laadintaa maksunvälityspalvelua ja -teknologioita varten sekä johdon luotettavuuden arvioinnin tehtävät. ”Olemme kehittäneet erityisesti laskutuspalveluille suunnatun, tehokkaan palvelukokonaisuuden hakeutumiseksi Finanssivalvonnan […]

Lue lisää

Työnantaja – ovatko pakolliset työoikeudelliset asiakirjat tehtynä ja ajan tasalla? Vai olisiko juuri nyt ns. health checkin aika?

Ei riitä, että työnantajalla on olemassa sille pakolliset työoikeudelliset asiakirjat. Sen lisäksi, että monien työoikeudellisten asiakirjojen sisältö on pakottavan lainsäädännön nojalla pitkälti määritelty, työnantajalla on tiettyjen työoikeudellisten asiakirjojen osalta lakisääteinen velvollisuus asiakirjojen määräajoittain tapahtuvaan päivittämiseen. Työnantajan on kuitenkin hyvä varmistua kaikkien työoikeudellisten asiakirjojensa ajantasaisuudesta ja lain mukaisuudesta säännöllisesti. Esimerkkejä työnantajan pakollisista työoikeudellisista asiakirjoista Pääosa työnantajan […]

Lue lisää

Tavaramerkki – mitä tavaramerkkiriidoista on hyvä tietää?

Miten tavaramerkkiriita tyypillisesti alkaa? Tavaramerkkiriidan syntymistapoja on useita. Tavaramerkkiriita voi lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä, että huomaat jonkun kolmannen osapuolen käyttävän luvattomasti tavaramerkkiäsi tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden yhteydessä. Mahdollista myös on, että joku kolmas osapuoli hakee rekisteröintiä tavaramerkkiin, joka muistuttaa hyvin paljon omaa tavaramerkkiäsi ja on siksi sekoitettavissa siihen. Tavaramerkkiriita […]

Lue lisää

Miten suojaan liikesalaisuuteni?

Liikesalaisuuden haltija on keskeisessä asemassa sen kannalta, että liikesalaisuussuoja pysyy voimassa eikä sitä menetetä. Liikesalaisuuslain mukaan liikesalaisuuden laillisen haltijan on tullut ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin tiedon suojaamiseksi, jotta sitä voitaisiin pitää liikesalaisuutena. Tämä edellyttää liikesalaisuuden haltijalta aktiivisia toimenpiteitä tiedon pitämiseksi salassa. Mikäli tieto tulee julkiseksi, menettää se asemansa liikesalaisuutena. Kohtuulliset toimenpiteet tiedon suojaamiseksi Tiedon salassapitoon tähtäävien […]

Lue lisää

Lakiin työntekijöiden lähettämisestä on tulossa muutoksia 1.5.2024 alkaen

Lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan niihin työntekijöihin, jotka ulkomainen työnantaja rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen yhteydessä lähettää Suomeen. Lakimuutosten taustalla ovat Euroopan komission Suomea vastaan käynnistämät rikkomusmenettelyt, jotka liittyvät kahteen eri EU-direktiiviin. Komission mukaan Suomen laki työntekijöiden lähettämisestä ei ole kaikilta osin täyttänyt vaatimuksia, joita asetetaan yhtäältä työntekijöiden lähettämisestä annetussa täytäntöönpanodirektiivissä ja toisaalta EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketista annetussa […]

Lue lisää