Lakiin työntekijöiden lähettämisestä on tulossa muutoksia 1.5.2024 alkaen

Lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan niihin työntekijöihin, jotka ulkomainen työnantaja rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen yhteydessä lähettää Suomeen. Lakimuutosten taustalla ovat Euroopan komission Suomea vastaan käynnistämät rikkomusmenettelyt, jotka liittyvät kahteen eri EU-direktiiviin. Komission mukaan Suomen laki työntekijöiden lähettämisestä ei ole kaikilta osin täyttänyt vaatimuksia, joita asetetaan yhtäältä työntekijöiden lähettämisestä annetussa täytäntöönpanodirektiivissä ja toisaalta EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketista annetussa […]

Lue lisää

Tarjoamme yrityksesi tarpeisiin räätälöityä koulutusta

Meiltä saatte juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyt koulutukset valintanne mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Osa koulutuksistamme voidaan toteuttaa myös workshop-muodossa ja koulutukset voidaan räätälöidä yrityksen eri kohderyhmille, kuten esihenkilöille tai tuotekehityksen parissa työskenteleville henkilöille. Ehdota teille tarpeellista koulutusta ja kysy tarjousta.  Esimerkkejä pitämistämme työoikeudellisista koulutuksista: Alisuoriutuminen ja siihen puuttuminen  Muutosneuvottelut – ennen, aikana, jälkeen  Workshop esihenkilöiden […]

Lue lisää

Puolustimme menestyksekkäästi North-West Invest Oy:n tavaramerkkejä hallinnollisissa mitätöintimenettelyissä

HH Partnersin Pauliina Rajala ja Martin von Willebrand edustivat North-West Invest Oy:tä puolustamalla menestyksekkäästi asiakkaan kahta suomalaista tavaramerkkirekisteröintiä ”Hallix, Kattaa Kaiken” ja ”HALLIX covers everything (kuviomerkki)” kahdessa hallinnollisessa menettämis- ja mitätöintimenettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Menettelyt käynnisti vastapuoli. Vastapuoli väitti muun muassa, että edellä mainitut tavaramerkit aiheuttivat sekaannusvaaran heidän kahteen aikaisempaan tavaramerkkiinsä, jotka olivat väitetysti vakiintuneet […]

Lue lisää

Ajankohtaisia vinkkejä tietosuojan toteuttamiseen

Organisaation prosesseja on hyvä tarkastella säännöllisesti tietosuojan näkökulmasta ja varmistaa, että tietosuojavaatimukset on huomioitu asianmukaisella tavalla kaikessa toiminnassa, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja koskettaa käytännössä jokaista yritystä, sillä henkilötietojen käsittelyltä on mahdotonta välttyä niin kauan kuin yrityksellä on asiakkaita ja omia työntekijöitä. Alle olemme koonneet muutamia ajankohtaisia ja käytännönläheisiä vinkkejä tietosuojan toteuttamiseen. Mukaan on myös […]

Lue lisää

Generatiivista tekoälyä hyödyntävät tekoälypalvelut ja niiden avulla tuotettujen aineistojen tekijänoikeussuoja käyttäjän näkökulmasta – katsaus tämänhetkiseen oikeustilaan EU:ssa ja maailmalla

Generatiivisen tekoälyn käyttöön tarkoitetut chat-pohjaiset palvelut kuten DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion ja ChatGPT (jäljempänä ”tekoälypalvelut”) ovat tällä hetkellä erittäin suosittuja ja ovat helppokäyttöisyydessään avanneet jokaiselle mahdollisuuden luoda korkealaatuisia digitaalisia aineistoja (englanniksi AI-generated outputs). Näitä voidaan kutsua ”tuotoksiksi” tai tekoälyn avulla tuotetuksi aineistoksi. Hetki sitten OpenAI ilmoitti lanseeraavansa lähiaikoina viimeisimpään saatavilla olevaan tekoälyteknologiaan perustuvan Sora-nimisen tekstipohjaisen […]

Lue lisää

Työnantajan muistilista: ennen muutosneuvotteluiden aloittamista huomioitavat asiat

Työnantajan, johon yhteistoimintalaki soveltuu, tulee ennen muutosneuvotteluiden aloittamista huomioida useita eri asioita. Käsittelen tässä artikkelissa näistä muutamia muistilista-muodossa. Muista suunnitella, mutta myös päätöksenteon oikea ajoitus Työnantajalla on ennen muutosneuvotteluita oikeus, mutta myös velvollisuus tehdä suunnitelmia, arvioita ja harkintoja. Työnantajan suunnitelmat, arviot ja harkinnat toimivat muutosneuvotteluiden pohjana. Suunnitelmia voi olla useita samanaikaisesti ja ne voivat muuttua […]

Lue lisää

Liikesalaisuus suojamuotona

Liikesalaisuutena suojataan salaista sen haltijan elinkeinotoiminnan kannalta arvokasta tietoa. Samalla liikesalaisuudella voi olla useita haltijoita, myös toisistaan tietämättä. Siten liikesalaisuus ei anna haltijalleen yksinoikeutta toisin kuin niin sanotut perinteiset immateriaalioikeudet eli tekijänoikeus ja teollisoikeudet. Liikesalaisuuden kannalta olennaista onkin, että muut eivät tiedä sen tarkkaa sisältöä. Vaikka liikesalaisuuden olemassaolo voikin olla julkista, tulee sen sisällön olla […]

Lue lisää

Eurooppalainen lähestymistapa tekoälyyn ja tietosuojaan

Kansalliset tekoälystrategiat tukevat eurooppalaista tekoälystrategiaa, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta maailman luokan tekoälykeskus. Viimeisen vuoden aikana kansallisissa tekoälystrategioissa ja -ohjeistuksissa on otettu etenevissä määrin huomioon erilaisia tietosuojanäkökohtia. Tämä käy ilmi Ecomlexin joulukuussa 2023 julkaisemasta tekoälyoppaasta (AI Regulatory Guidebook 2023), joka tarjoaa yleiskatsauksen 19 eurooppalaisen valtion kansallisiin lähestymistapoihin koskien tekoälyn ja tietosuojan suhdetta. Tässä artikkelissa nostamme […]

Lue lisää

Tavaramerkki – tavaramerkin valvonta ja puolustaminen

Jotta tavaramerkin haltija säilyttää yksinoikeuden rekisteröimäänsä tavaramerkkiin, tulee tavaramerkin haltijan aktiivisesti valvoa tavaramerkkiä ja puuttua tavaramerkin luvattomaan käyttöön. Pelkkä tavaramerkin rekisteröiminen ei vielä takaa sitä, etteikö tavaramerkki voisi joutua kopioimisen kohteeksi. Kolmas osapuoli saattaa tarkoituksellisesti pyrkiä hyödyntämään tavaramerkin saavuttamaa mainetta ja tunnettuutta ja ryhtyy luvatta hyödyntämään tavaramerkkiä omien tuotteiden tai palveluidensa yhteydessä. Aina tavaramerkin loukkaaminen […]

Lue lisää

Avustimme Resand Oy:ta yhtiön nimi- ja brändiuudistuksessa

Puhtaan teknologian ja vihreän siirtymän toimialojen jatkuvasti kehittyvässä maailmassa yritykset joutuvat usein kehittämään paitsi toimintaansa, myös yritysidentiteettiään. Pitkäaikainen asiakkaamme Finn Recycling Oy, valimohiekan elvytykseen ja kierrätykseen erikoistunut cleantech-yhtiö, lähestyi meitä pyynnöllä avustaa heitä muuttamaan nimensä ja brändinsä Finn Recycling Oy:stä, ja monivaiheisten selvitysten ja arviointien jälkeen päädyttiin Resand-nimeen. HH Partnersin asiantuntijat Ville Öfversten, Pamela Lönnqvist […]

Lue lisää