Tarjoamme yrityksesi tarpeisiin räätälöityä koulutusta

Meiltä saatte juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyt koulutukset valintanne mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Osa koulutuksistamme voidaan toteuttaa myös workshop-muodossa ja koulutukset voidaan räätälöidä yrityksen eri kohderyhmille, kuten esihenkilöille tai tuotekehityksen parissa työskenteleville henkilöille. Ehdota teille tarpeellista koulutusta ja kysy tarjousta.  Esimerkkejä pitämistämme työoikeudellisista koulutuksista: Alisuoriutuminen ja siihen puuttuminen  Muutosneuvottelut – ennen, aikana, jälkeen  Workshop esihenkilöiden […]

Lue lisää

Euroopan unionin datasäädös tuli voimaan – milloin soveltaminen alkaa?

Euroopan unionin datasäädöksen soveltaminen on jälleen askeleen lähempänä, koska datasäädös on tullut voimaan 11.1.2024. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtölaskenta datasäädöksen soveltamiseen on alkanut ja seuraavat ajankohdat onkin syytä laittaa muistiin:  Datasäädöstä aletaan soveltaa 11.9.2025  Datasäädöksen soveltaminen aloitetaan porrastetusti, mikä antaa organisaatioille jonkin verran joustoa. Ensimmäisessä vaiheessa 11.9.2025 alkaen aletaan soveltaa suurinta osaa säädöksen asettamista oikeuksista […]

Lue lisää

Euroopan unionin datasäädös hyväksyttiin – mitä tämä tarkoittaa yritysten kannalta?

Datasäädös (Data Act) on osa Euroopan unionin datastrategiaa. Euroopan unionin harmonisointitavoitteena on datasäädöksen osalta ollut varmistaa datan arvon jakautuminen eri toimijoiden välillä, kilpailukykyinen markkina, avoimet mahdollisuudet datavetoiselle innovoinnille ja tehdä pääsy dataan helpommaksi kaikille. Datasäädöksellä vahvistetaan säännöt esineiden internetin (Internet of Things, IoT) laitteiden tuottaman datan käytön osalta. Datasäädöksen keskiössä onkin säännellä sitä, miten käyttöoikeudet […]

Lue lisää

Uusi artikkelisarja: Data

Data on nykyään keskeisessä roolissa kaikessa liiketoiminnassa. EU on osana digitaalista strategiaansa ehdottanut ja hyväksynyt monia datan käyttöä koskevia säädöksiä, kuten datasäädöksen ja datahallintosäädöksen, joiden tarkoituksena on luoda turvallinen ja oikeudenmukainen digitaalinen toimintaympäristö, jossa muu kuin henkilötietoja koskeva data liikkuu vapaasti.  Toimijoiden on tärkeä tunnistaa millaisia käyttäjien tietoja ne käyttävät, sillä säädökset luovat uusia velvollisuuksia. […]

Lue lisää

Tehoa kriittisen tiedon hallintaan liikesalaisuuksien ohjesäännöllä

Liikesalaisuudet ovat yrityksille arvokasta pääomaa ja kilpailuvaltti. Niiden suojaaminen on osa yritysten toimintaa. Kaikilla yrityksillä on sellaista taloudellista ja/tai teknistä tietoa, jonka salassa pitäminen on yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittistä ja joka antaa yritykselle kilpailuetua muihin yrityksiin nähden tai jonka tuleminen julkiseksi voi heikentää yrityksen asemaa markkinoilla. Liikesalaisuuksien suojaaminen vaatii ohjeistuksen, joka on linjassa organisaation strategian  ja […]

Lue lisää