Toni Päärni

Lakimies

Toni Päärnin työtehtäviin kuuluu erityisesti avoimeen lisensointiin ja muihin avoimiin teknologioihin liittyvät oikeudelliset asiat. Lisäksi Toni toimii asianajajiemme tukena teknologiaoikeuteen, insolvenssioikeuteen sekä muihin oikeudenaloihin liittyvissä toimeksiannoissa. Toni toimii projektipäällikkönä asiakkaillamme avoimen teknologian alueen projekteissa. Tällä hetkellä Toni on myös HH Partnersin oman Double Open -projektin projektipäällikkö.

Koulutus

Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto, 2021

Asiantuntemusalueet

Teknologiaoikeus, sopimukset, avoimet teknologiat

Kielitaito

Suomi, englanti