Avustimme Resand Oy:ta yhtiön nimi- ja brändiuudistuksessa

Puhtaan teknologian ja vihreän siirtymän toimialojen jatkuvasti kehittyvässä maailmassa yritykset joutuvat usein kehittämään paitsi toimintaansa, myös yritysidentiteettiään.

Pitkäaikainen asiakkaamme Finn Recycling Oy, valimohiekan elvytykseen ja kierrätykseen erikoistunut cleantech-yhtiö, lähestyi meitä pyynnöllä avustaa heitä muuttamaan nimensä ja brändinsä Finn Recycling Oy:stä, ja monivaiheisten selvitysten ja arviointien jälkeen päädyttiin Resand-nimeen.

HH Partnersin asiantuntijat Ville Öfversten, Pamela Lönnqvist ja Toni Päärni avustivat yhtiötä nimenmuutoksessa sekä uudelleen brändäyksessä. Toimeksianto sisälsi muun muassa ennakkotutkimuksen laadinnan brändin käytettävyydestä ja rekisteröintikelpoisuudesta, strategisen suunnittelun brändin suojaamiseksi, tavaramerkkien rekisteröinnin ja suojaamisen, yritysasiakirjojen päivittämisen, lainsäädännön vaatimusten selvittämisen ja verkkotunnusten turvaamisen. Resand Oy:n brändiuudistus oli holistinen prosessi, joka sisälsi oikeudellisia, strategisia ja viestinnällisiä toimenpiteitä, jonka lopputuloksena on vahva uusi yritysidentiteetti.

Tavoitteena kansainvälinen kasvu

Resand Oy:n tavoitteena on kasvattaa hiekan elvytysyksiköiden määrää valimomarkkinoilla kansainvälisesti. Uusi nimi ja tavaramerkki RESAND® viestii yhtiön vahvasta sitoutumisesta kestävän kehityksen edistämiseen.

”Hiekka on veden jälkeen maailman toiseksi kysytyin luonnonvara, ja teollisuuden käyttämää jätehiekkaa kuljetetaan kaatopaikoille valtavia määriä. Me haluamme olla osaltamme ratkaisemassa tätä ongelmaa ja edistämässä kestävää kehitystä. Kierrättämällä jätehiekkaa vähennämme neitseellisen hiekan tarvetta, hiekan kuljettamista ja jätehiekan päätymistä kaatopaikalle. Uusi brändimme RESAND® kiteyttää yhtiömme päämäärän kierrättää hiekkaa yhä uudelleen ja uudelleen”, kertoo Resand Oy:n toimitusjohtaja Kalle Härkki.

Vuonna 2013 perustettu yhtiö on kehittänyt ainutlaatuisen hiekan elvytysteknologian, joka mahdollistaa jätehiekan puhdistamisen ja uudelleenkäytön. Teknologian avulla valimot voivat kierrättää tuotannossa käytettävän hiekan lähes sataprosenttisesti. Yhtiön patentoima ratkaisu vähentää neitseellisen hiekan käytöstä aiheutuvaa luontokatoa ja hiekan käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja tuo valimoasiakkaille merkittäviä säästöjä.

Resand Oy tarjoaa asiakkailleen puhdasta hiekkaa palveluna. RESAND® hiekan elvytysteknologia on osoittautunut menestyksekkääksi ratkaisuksi, ja yhtiö on toteuttanut jo useita kaupallisia hankkeita suomalaisten valimoiden kanssa, kuten myös Saksassa ja Espanjassa. Yhtiö tavoittelee voimakasta kasvua eurooppalaisilla valimomarkkinoilla ja liiketoiminnan laajentamista Euroopan ulkopuolelle.

”Resand Oy:n onnistunut brändinmuutos on meillä HH Partnersilla osoitus omistautumisestamme tarjota asiakkaillemme kattavia ja asiakaslähtöisiä oikeudellisia palveluja”, kertoo asianajajamme Pamela Lönnqvist, joka johtaa HH Partnersin IPR-tiimiä. ”On ollut hienoa saada olla osa Resand Oy:n muutosprosessia, ja olemme sitoutuneet avustamaan yhä useampia yrityksiä heidän yritysjärjestelyihinsä liittyvissä oikeudellisissa ja strategisissa kysymyksissä. Voimme olla avuksi muun muassa cleantech-, teknologia- ja vihreän siirtymän toimialoilla toimiville yrityksille niiden liiketoiminnan kehittämisen kaikissa vaiheissa”.

Brändin suojaaminen on strateginen etu

Immateriaalioikeuksien muuttuvassa maailmassa innovaatioiden ja brändi-identiteetin suojaaminen ei ole vain välttämättömyys, vaan myös strateginen etu. HH Partners yhdistää syvällisen toimialatuntemuksen ja immateriaalioikeuksiin liittyvän lainsäädännön perusteellisen ymmärryksen tarjotakseen asiakkailleen kokonaisvaltaisia oikeudellisia ratkaisuja. Tiimimme, joka on kokenut patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien ja liikesalaisuuksien monimutkaisissa kysymyksissä, varmistaa, että yrityksesi IPR-oikeuksia ei vain suojata, vaan myös leveroidaan tehokkaasti. Uskomme ennakoivaan ja yksilölliseen lähestymistapaan ja räätälöimme palvelumme vastaamaan kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita. Ota meihin yhteyttä, jotta voit kehittää IPR-strategiaasi ja turvata tulevaisuutesi nykypäivän kilpailuolosuhteissa.

HH Partners avustaa kaikissa immateriaalioikeuksiin ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Lisätietoja antaa IPR-tiimimme vetäjä Pamela Lönnqvist sekä yritysjärjestelyistä vastaava osakkaamme Ville Öfversten.

Katso myös nimenmuutosta koskeva tiedote Resand Oy:n verkkosivuilta.