HH Partners loistaa toimistovertailuissa

Useat kansainväliset julkaisut, kuten Chambers Europe ja Legal 500, vertailevat ja luokittelevat asianajotoimistoja ja niiden juristeja. Alalla puhutaan ranking-vertailuista ja ranking-menestyksestä. Vertailujen menetelmät ja oikeudenalojen mukainen luokittelu vaihtelevat suuresti, mutta yhteistä vertailuille on, että tiedot asianajajista ja toimistoista kerätään lähinnä asiakkailta ja kilpailijoilta. Näin ollen vertailut kertovat osaltaan arvostuksesta asiakkaiden ja kilpailijoiden keskuudessa.

HH Partners on perustamisestaan asti ollut hyvin edustettuna kansainvälisissä vertailuissa.

”Vertailut perustuvat yksittäisten juristien osaamiseen ja heidän tunnettuisuuteensa, ja samoihin tekijöihin perustuvat myös toimistojen sijoitukset vertailussa. HH Partners on kokoonsa nähden poikkeuksellisen vahvasti vertailussa esillä, koska juristimme ovat kollegojen ja asiakkaiden arvostamia asiantuntijoita”, kertoo HH Partnersin toimitusjohtaja Arto Kukkonen. ”Toimistomme kaikista 12 juristista seitsemän saa suosituksia kansainvälisissä julkaisuissa ja useampi mainitaan alansa johtavana asiantuntijana. Tiedossani ei ole toista suomalaista toimistoa, jonka kaikista juristeista näin suuri osa olisi rankattu”, Kukkonen toteaa ja jatkaa kertomalla, että HH Partnersin asiakkaat hyötyvät osaamisesta ja sen keskittymisestä, koska asiakas saa enemmän osaamista.

Erityisen vahvasti HH Partners on esillä teknologian, immateriaalioikeuksien ja riidanratkaisun vertailukategorioissa. ”Tämä heijastaa toimistomme osaamisalueita ja painopisteitä. Muillakin alueilla, kuten yritysjärjestelyissä ja verotuksessa HH Partnersilla on useita mainintoja. Insolvenssi-asioita, kuten konkursseja ja yrityssaneerauksia, ei ole mainittu, koska julkaisut eivät vertaile näitä. Yritysten yleisiä lakiasioita hoitavista juristeistamme monet ovat teknologia-painottuneita”, Kukkonen jatkaa.

Esimerkiksi Legal 500 (2009) on sijoittanut HH Partnersin kahdeksassa eri kategoriassa ja PLC Which Lawyer (2009) seitsemässä kategoriassa.

Erityisosaamisalueemme ovat: