Uusi artikkelisarja: Data

Data on nykyään keskeisessä roolissa kaikessa liiketoiminnassa. EU on osana digitaalista strategiaansa ehdottanut ja hyväksynyt monia datan käyttöä koskevia säädöksiä, kuten datasäädöksen ja datahallintosäädöksen, joiden tarkoituksena on luoda turvallinen ja oikeudenmukainen digitaalinen toimintaympäristö, jossa muu kuin henkilötietoja koskeva data liikkuu vapaasti. 

Toimijoiden on tärkeä tunnistaa millaisia käyttäjien tietoja ne käyttävät, sillä säädökset luovat uusia velvollisuuksia. Toisaalta datan liikkuvuuteen liittyvät mahdollisuudet tulee tunnistaa. 

Sarjassa julkaistut osat:


HH Partners avustaa asiakkaitaan erilaisissa dataan liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Tarjoamme esimerkiksi datastrategiaan ja -ohjesääntöihin liittyvää neuvontaa sekä laadimme erilaisia dataliitännäisiä palvelusopimuksia. Tuemme asiakkaitamme datan käsittelyn analysoinnissa ja autamme räätälöimään toimintasuunnitelman myös datasäädöksen vaatimusten täyttämiseksi. Immateriaalioikeudellinen erityisosaamisemme tukee prosessia esimerkiksi liikesalaisuuksien suojaa koskevissa kysymyksissä. 


Kirjoittaja:

Pauliina Rajala työskentelee HH Partnersin IP-tiimissä asianajajana avustaen asiakkaita immateriaalioikeudellisissa kysymyksissä. Pauliina työskentelee liikesalaisuuksia ja dataa koskevien toimeksiantojen parissa ja on laatinut palkitun pro gradu –tutkielmansa liikesalaisuuksiin ja koneellisesti tuotetun henkilötietoon liittymättömän datan suojaamiseen liittyen.