HH Partnersin webinaari 18.4.2024 klo 9.30-11.00

webinaari

Immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet työsuhteessa

Immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet ovat useimmille yrityksille niiden koosta tai toimialasta riippumatta kriittisen tärkeä menestystekijä. Kun henkilö tekee teoksen, mallin tai keksinnön, tästä syntyvät immateriaalioikeudet kuuluvat pääsääntöisesti henkilölle itselleen. Työoikeudellinen lähtökohta taas on pitkälti se, että työn tulos kuuluu työnantajalle. Nämä vastakkaiset lähtökohdat saattavat aiheuttaa epäselviä tilanteita, mikäli yrityksessä ei ole ennalta pyritty varmistamaan, että oikeudet työn tuloksiin siirtyvät riittävässä laajuudessa työnantajalle myös immateriaalioikeuksien osalta. Lisäksi liikesalaisuuksia koskevien tietojen päätyminen kilpailijoiden tietoon voi tehdä tiedosta arvottoman sekä aiheuttaa yhtiölle vahinkoa laajemminkin. Näistä syistä immateriaalioikeuksien ja liikesalaisuuksien suojaamiseen kannattaa ja pitää kiinnittää erityistä huomiota. Mutta miten? Osallistumalla webinaariimme saat hyviä vinkkejä tähän.  

Käsittelemme webinaarissamme immateriaalioikeuksien ja liikesalaisuuksien suojaamiseen liittyvää sääntelyä, mutta erityisesti näiden suojaamiseen liittyviä hyviä käytänteitä ja konkreettisia keinoja. Näiden käytänteiden ja keinojen avulla ei ole mahdollista vain suojata immateriaalioikeuksia ja liikesalaisuuksia vaan myös ehkäistä näihin liittyvien erimielisyyksien ja epäselvyyksien syntyä ja eskaloitumista.   

Käsittelemme webinaarissa ensin immateriaalioikeuksien siirtymistä työnantaja – työntekijä-relaatiossa. Webinaarin osana saat vastauksen muun ohella siihen, milloin oikeudet voivat siirtyä automaattisesti ja milloin asiasta taas tulisi erikseen sopia samoin kuin siihen, mitä eri oikeuksia kuuluu työntekijälle ja työnantajalle. Webinaarissa saat vastauksen muun muassa siihen, milloin oikeudet saattavat siirtyä automaattisesti ja milloin asiasta tulisi erikseen sopia sekä mitä oikeuksia kuuluu työntekijälle ja työnantajalle. 

Tämän jälkeen käsittelemme webinaarissamme työntekijän salassapitovelvollisuutta ja lopuksi immateriaalioikeuksien ja liikesalaisuuksien suojaamista työsopimusehdoin.

Alta löydät webinaarimme tarkemman ohjelman. Webinaarissa kouluttajina toimivat Asianajotoimisto HH Partnersin kokeneet työ- ja immateriaalioikeuden asiantuntijat; asianajaja, varatuomari Terhi Lehtopolku, asianajaja, senior legal counsel Pamela Lönnqvist sekä asianajaja, varatuomari Pauliina Rajala. 

Ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja päättyy 15.4.2024 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 


Ohjelma

9.30-9.35 Tervetulosanat

9.35 Immateriaalioikeudet– Pamela Lönnqvist, asianajaja, senior legal counsel

 • Immateriaalioikeudet työsuhteessa, tekijänoikeudet, mallioikeudet ja keksinnöt  
 • Työsuhdekeksintölaki  
 • Työsuhdekeksintöohjesääntö ja kohtuullinen korvaus 

10.00 Liikesalaisuudet– Pauliina Rajala, asianajaja, varatuomari

 • Mikä on liikesalaisuus ja ammattitaito?  
 • Hankinta-, ilmaisemis- ja käyttökiellot 
 • Salassapitosopimukset  
 • Liikesalaisuusohjesääntö 

10.25 Immateriaalioikeuksien ja liikesalaisuuksien suojaaminen työsopimusehdoin – Terhi Lehtopolku, asianajaja, varatuomari

 • Mitä keinoja on käytettävissä?
 • IPR- ja salassapitoehto, mutta mitä muuta?   
  • Sivutoimikielto?  
  • Kilpailukielto? 
  • Rekrytointi- ja/tai houkuttelukielto?   
  • Vahingonkorvaus, sopimussakko vai molemmat?   
  • Riidanratkaisumekanismi?  
 • Mitä eri keinojen osalta on syytä huomioida?   
 • Mitä huomioon muutostilanteissa – esimerkiksi jos työntekijän kanssa tehdään uusi työsopimus työsuhteen aikana? 

10.50 Keskustelua ja kysymyksiä

11.00 Tilaisuus päättyy 


Webinaari on maksuton.

Ilmoittautuminen 15.4.2024 mennessä osoitteessa:

https://forms.office.com/e/NRUaSwWttK