Tavaramerkki – mitä tavaramerkkiriidoista on hyvä tietää?

Miten tavaramerkkiriita tyypillisesti alkaa? Tavaramerkkiriidan syntymistapoja on useita. Tavaramerkkiriita voi lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä, että huomaat jonkun kolmannen osapuolen käyttävän luvattomasti tavaramerkkiäsi tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden yhteydessä. Mahdollista myös on, että joku kolmas osapuoli hakee rekisteröintiä tavaramerkkiin, joka muistuttaa hyvin paljon omaa tavaramerkkiäsi ja on siksi sekoitettavissa siihen. Tavaramerkkiriita […]

Lue lisää

Miten suojaan liikesalaisuuteni?

Liikesalaisuuden haltija on keskeisessä asemassa sen kannalta, että liikesalaisuussuoja pysyy voimassa eikä sitä menetetä. Liikesalaisuuslain mukaan liikesalaisuuden laillisen haltijan on tullut ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin tiedon suojaamiseksi, jotta sitä voitaisiin pitää liikesalaisuutena. Tämä edellyttää liikesalaisuuden haltijalta aktiivisia toimenpiteitä tiedon pitämiseksi salassa. Mikäli tieto tulee julkiseksi, menettää se asemansa liikesalaisuutena. Kohtuulliset toimenpiteet tiedon suojaamiseksi Tiedon salassapitoon tähtäävien […]

Lue lisää

Tarjoamme yrityksesi tarpeisiin räätälöityä koulutusta

Meiltä saatte juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyt koulutukset valintanne mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Osa koulutuksistamme voidaan toteuttaa myös workshop-muodossa ja koulutukset voidaan räätälöidä yrityksen eri kohderyhmille, kuten esihenkilöille tai tuotekehityksen parissa työskenteleville henkilöille. Ehdota teille tarpeellista koulutusta ja kysy tarjousta.  Esimerkkejä pitämistämme työoikeudellisista koulutuksista: Alisuoriutuminen ja siihen puuttuminen  Muutosneuvottelut – ennen, aikana, jälkeen  Workshop esihenkilöiden […]

Lue lisää

Puolustimme menestyksekkäästi North-West Invest Oy:n tavaramerkkejä hallinnollisissa mitätöintimenettelyissä

HH Partnersin Pauliina Rajala ja Martin von Willebrand edustivat North-West Invest Oy:tä puolustamalla menestyksekkäästi asiakkaan kahta suomalaista tavaramerkkirekisteröintiä ”Hallix, Kattaa Kaiken” ja ”HALLIX covers everything (kuviomerkki)” kahdessa hallinnollisessa menettämis- ja mitätöintimenettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Menettelyt käynnisti vastapuoli. Vastapuoli väitti muun muassa, että edellä mainitut tavaramerkit aiheuttivat sekaannusvaaran heidän kahteen aikaisempaan tavaramerkkiinsä, jotka olivat väitetysti vakiintuneet […]

Lue lisää

HH Partnersin webinaari 18.4.2024 klo 9.30-11.00

Immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet työsuhteessa Immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet ovat useimmille yrityksille niiden koosta tai toimialasta riippumatta kriittisen tärkeä menestystekijä. Kun henkilö tekee teoksen, mallin tai keksinnön, tästä syntyvät immateriaalioikeudet kuuluvat pääsääntöisesti henkilölle itselleen. Työoikeudellinen lähtökohta taas on pitkälti se, että työn tulos kuuluu työnantajalle. Nämä vastakkaiset lähtökohdat saattavat aiheuttaa epäselviä tilanteita, mikäli yrityksessä ei ole ennalta pyritty […]

Lue lisää

Liikesalaisuus suojamuotona

Liikesalaisuutena suojataan salaista sen haltijan elinkeinotoiminnan kannalta arvokasta tietoa. Samalla liikesalaisuudella voi olla useita haltijoita, myös toisistaan tietämättä. Siten liikesalaisuus ei anna haltijalleen yksinoikeutta toisin kuin niin sanotut perinteiset immateriaalioikeudet eli tekijänoikeus ja teollisoikeudet. Liikesalaisuuden kannalta olennaista onkin, että muut eivät tiedä sen tarkkaa sisältöä. Vaikka liikesalaisuuden olemassaolo voikin olla julkista, tulee sen sisällön olla […]

Lue lisää

Tavaramerkki – tavaramerkin valvonta ja puolustaminen

Jotta tavaramerkin haltija säilyttää yksinoikeuden rekisteröimäänsä tavaramerkkiin, tulee tavaramerkin haltijan aktiivisesti valvoa tavaramerkkiä ja puuttua tavaramerkin luvattomaan käyttöön. Pelkkä tavaramerkin rekisteröiminen ei vielä takaa sitä, etteikö tavaramerkki voisi joutua kopioimisen kohteeksi. Kolmas osapuoli saattaa tarkoituksellisesti pyrkiä hyödyntämään tavaramerkin saavuttamaa mainetta ja tunnettuutta ja ryhtyy luvatta hyödyntämään tavaramerkkiä omien tuotteiden tai palveluidensa yhteydessä. Aina tavaramerkin loukkaaminen […]

Lue lisää

Artikkelisarja: Tekoäly ja vastuullisuus

Tekoälyn kehitys on muuttanut yritysten tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Vaikka tekoäly luo yrityksille lukemattomasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, näitä ratkaisuja tulee ottaa käyttöön vastuullisesti ja niiden riskit tunnistaen. Tekoälyratkaisujen onnistunut kehittäminen ja käyttöönotto edellyttääkin asiantuntemusta tekoälyä koskevasta sääntely-ympäristöstä, jonka oikeudelliset raamit asettaa valmisteilla oleva ja alkuvuodesta 2024 virallisesti julkaistava EU:n tekoälysäädös. Lisäksi tekoälyä koskevissa asioissa korostuvat erilaiset immateriaalioikeuteen, […]

Lue lisää

Mikä on liikesalaisuus?

HH Partnersin liikesalaisuuksia koskeva artikkelisarja pureutuu liikesalaisuuteen oikeudellisena suojamuotona. Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa lähdetään liikkeelle siitä, mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan.   Liikesalaisuuslaki määrittää sen mitä voidaan pitää liikesalaisuutena   Suomessa liikesalaisuuksia varten on ollut voimassa oma erityislakinsa liikesalaisuuslaki vuodesta 2018 alkaen. Laki perustuu EU-direktiiviin, minkä vuoksi samankaltaisia edellytyksiä sovelletaan myös muissa EU-jäsenmaissa. Suomessa liikesalaisuuslain ohella rikoslain elinkeinorikoksia koskevassa 30 […]

Lue lisää

Artikkelisarja liikesalaisuuksista

HH Partnersin liikesalaisuuksia koskeva artikkelisarja pureutuu liikesalaisuuden käsitteeseen, sitä koskevaan suojaan ja liikesalaisuuksien puolustamiseen. Sarjassa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan? Millaista suojaa liikesalaisuudet nauttivat? Miten toimijat voivat suojata liikesalaisuutensa, ja mitä oikeudenloukkaustilanteissa on mahdollista tehdä? Mitä eroa on tiedolla ja datalla?  Liikesalaisuuksien suoja on yrityksille keskeinen aineeton voimavara, jolla on huomattavaa rahallista […]

Lue lisää