Markku Korvenmaa

Toimitusjohtaja, osakas, asianajaja, varatuomari

Markku Korvenmaa on Asianajotoimisto HH Partnersin osakas ja toimitusjohtaja.

Markku on erikoistunut riita-asioiden selvittelyyn ja ratkaisemiseen sekä konkurssiasioihin. Markulla on kokemusta niin laajoista arvopaperimarkkinaoikeuteen liittyvistä välimiesmenettelyistä kuin monimutkaisista sopimusoikeudellisista oikeudenkäynneistä yleisessä tuomioistuimessa.

Markku toimii myös pesänhoitajana lukuisissa konkurssipesissä ja neuvoo asiakkaita työ- ja sopimusoikeudellisissa asioissa.

Koulutus

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 2001

Asianajajaliiton jäsenyys

Suomen Asianajajaliitto, 2007

Asiantuntemusalueet

Riitojen ratkaisu, välimiesmenettely, insolvenssioikeus, työoikeus, julkiset hankinnat, yhtiö- ja sopimusoikeus

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi