Artikkelisarja: Tekoäly ja vastuullisuus

Tekoälyn kehitys on muuttanut yritysten tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Vaikka tekoäly luo yrityksille lukemattomasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, näitä ratkaisuja tulee ottaa käyttöön vastuullisesti ja niiden riskit tunnistaen. Tekoälyratkaisujen onnistunut kehittäminen ja käyttöönotto edellyttääkin asiantuntemusta tekoälyä koskevasta sääntely-ympäristöstä, jonka oikeudelliset raamit asettaa valmisteilla oleva ja alkuvuodesta 2024 virallisesti julkaistava EU:n tekoälysäädös. Lisäksi tekoälyä koskevissa asioissa korostuvat erilaiset immateriaalioikeuteen, teknologiaoikeuteen ja tietosuojaan liittyvät näkökohdat. 

Tekoälyratkaisujen onnistunut kehittäminen ja käyttöönotto edellyttää asiantuntemusta tekoälyä koskevasta sääntely-ympäristöstä. 

Tekoälyn vastuullinen käyttö on HH Partnersin artikkelisarjan keskiössä. Sarjan osissa eritellään tekoälyasetusta, sen suhdetta tietosuojasääntelyyn sekä tuoreita ohjeistuksia ja käytäntöjä tekoälyyn liittyen. 

Sarjan julkaistut osat 


HH Partners avustaa asiakkaitaan erilaisissa vastuulliseen tekoälyn käyttöön liittyvissä asioissa, olipa kyse sitten tekoälyn ja immateriaalioikeuksien yhteensovittamisesta, tekoälyyn liittyvistä sopimuksista tai muista yksittäisistä regulaatiokysymyksistä. Lue lisää tekoälyä koskevilta sivuiltamme. 


Kirjoittajat: 

Pamela Lönnqvist työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä Senior Legal Advisor, Intellectual Property -roolissa painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Pamela toimii Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitajana. 

Marika Nieminen työskentelee Legal Traineena avustaen juristejamme, tehtävänään erityisesti tiedon hakeminen ja alustava analysointi.  Maisterintutkielmaansa informaatio-oikeudellisesta aiheesta kirjoittava Marika opiskelee oikeustieteen lisäksi informaatioverkostot-koulutusohjelmassa Aalto-yliopistossa, ja on laaja-alaisesti kiinnostunut teknologian ja juridiikan rajapinnasta.

Nea Nordman työskentelee Legal Traineena avustaen juristejamme, tehtävänään erityisesti tiedon hakeminen ja alustava analysointi.  Maisterivaiheen opintoja suorittava Nea on kiinnostunut laaja-alaisesti erilaisista immateriaalioikeuteen ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä.

Ilari Talman työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä lakimiehenä painopistealueinaan tekijänoikeudet sekä immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat. Lisäksi Ilari neuvoo asiakkaitamme erilaisissa vastuulliseen tekoälyn käyttöön liittyvissä asioissa.