Validos – Yritykset yhteistyössä avoimen lähdekoodin kimpussa

Validos on ohjelmistoteknologiaa hyödyntävien yritysten ja muiden yhteisöjen yhteistyömalli avoimen lähdekoodin ohjelmistojen yrityssoveltuvuuden selvittämiseksi eli validoimiseksi. Kun aikaisemmin tämä työ on tehty jokaisessa yrityksessä erikseen eli siis monta kertaa, Validoksen avulla yritykset jakavat tiedon ja perustyö tehdään vain kerran. Selvittelytyössä keskitytään ohjelmistopakettien käyttöoikeusehtoihin, juridiseen soveltuvuuteen ja käyttöohjeiden laatimiseen.

Yhteistyötä varten yritykset ovat perustaneet Validos ry -nimisen yhdistyksen, joka hallinnoi selvitystyötä ja selvitystulosten tietokantaa. Yhdistyksen jäseniä on (1.11.2009 alkaen) 11 ja hyödyntäjinä lisäksi jäsenien konserniyhtiöitä: jäsenten yhteenlaskettu vuosiliikevaihto on yli miljardi euroa. Validos kontrolloi selvitystuloksista muodostunutta ja jatkuvasti kasvavaa tietokantaa. Validos taas on yritysjäsentensä kontrollissa.

Koska yhteistyöstä saadaan sitä enemmän hyötyjä, mitä enemmän yrityksiä siinä on mukana, on jäsenyys Validoksessa avoin uusille yritys- ja yhteisöjäsenille. Katso lisää tietoa toiminnasta ja jäsenyydestä: www.validos.org.