HH Partners AIPPI-kongressissa San Franciscossa 9.9.-13.9.2022

Kansainvälisen AIPPI-järjestön (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) vuosittainen kongressi järjestettiin 9.9.–13.9.2022 San Franciscossa. Suomalainen IPR-osaaminen ja HH Partners olivat myös tänä vuonna vahvasti edustettuina Suomen AIPPI ry:n entisen puheenjohtajan Esa Korkeamäen ja Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitajan Pamela Lönnqvistin osallistuessa kongressiin.

Pamela Lönnqvist ja Esa Korkeamäki AIPPI-kongressissa San Franciscossa

Mikä on AIPPI?

AIPPI on maailman johtava valtioista riippumaton järjestö, jonka toiminnan ytimessä on immateriaalioikeuksia koskevan kansallisen lainsäädännön tutkiminen ja näiden harmonisoimista koskevien kannanottojen muodostaminen. Keskeisiä immateriaalioikeudellisia alueita ovat patentit, tavaramerkit, tekijänoikeus, mallioikeus, liikesalaisuudet ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa.

AIPPI-kongressin viisipäiväinen tiivis kokonaisuus paneeleita, työryhmätyöskentelyä ja muuta ohjelmaa huipentuu eksekutiivikomitean kokoukseen, jossa sadat immateriaalioikeusalan asiantuntijat käsittelevät päivän polttavia lainsäädännön harmonisointitarpeita koskevia kysymyksiä ja päättävät kysymyksistä annettavista resoluutioista. Eksekutiivikomitean käsittelyä edeltää kysymysten työstö ensin kansallisissa AIPPI-ryhmissä sekä tämän jälkeen kongressissa ryhmien kesken valmistelevissa istunnoissa.

San Franciscon kongressissa puhuttaneet aiheet

AIPPIn toiminnan ytimessä on alan lainsäädännön kehittämiseen liittyvä keskustelu, analyysi sekä tiedon ja näkemysten vaihto jäsenmaiden edustajien kesken. San Franciscon käsiteltäviä aiheita olivat diagnostisten menetelmien patentoitavuus, joiden patentointi on osoittautunut haastavaksi monissa maissa, kuten USA:ssa, joka on tärkeä markkina-alue alan yrityksille. Pamela Lönnqvist edusti Suomea työryhmätyöskentelyssä. Muita käsiteltäviä aiheita olivat liikesalaisuudet oikeudenkäynneissä ja muissa prosesseissa, tavaramerkit internetissä ja sosiaalisessa mediassa sekä moraaliset oikeudet ja salassapito osapuolten välisissä sovintoneuvotteluissa.

Kongressissa järjestettiin myös paneelikeskusteluja esimerkiksi koronaviruspandemian vaikutuksesta immateriaalioikeuksiin, nk. Bolar-poikkeuksesta, kolmansien osapuolten tavaramerkkien käytöstä esimerkiksi elokuvissa, peleissä ja kirjoissa, parhaita käytäntöjä tavaramerkkien käytön osoittamisessa, viimeaikaisesta ratkaisukäytännöstä sekä vaikutukseltaan yhtenäisestä patentista ja yhdistetystä tuomioistuimesta, jossa indikoitiin, että tuomioistuimen toiminta alkaisi mahdollisesti vasta Q2:n aikana vuonna 2023. Kiinnostavimpana aiheena oli Mock Trial -tyyppinen esimerkki oikeudenkäynnistä yhtenäisessä patenttituomioistuimessa (UPC), jossa käsiteltiin sekä patentin mitätöintiä että loukkausta. Turkin edustajat esittelivät vuoden 2022 kongressisuunnitelmia.

”Tämän vuoden osallistujamäärä oli noin 1200 henkilöä ja kongressi oli ensimmäinen, joka järjestettiin koronapandemian alkamisen jälkeen lähitapahtumana”, kertoo Esa Korkeamäki. ”Osanottajat ovat IP-alan asiantuntijoita, pääosin juristeja ja insinöörejä tai patenttiasiamiehiä”.

Resoluutioiden jatkokäsittely kongressin jälkeen

Kansainvälisen AIPPIn toiminta ei kuitenkaan ole pelkkää verkostoitumista, vaan ytimessä on alan lainsäädännön kehittämiseen liittyvä mielekäs keskustelu, analyysi sekä tiedon ja näkemysten vaihto. Keskustelu ei myöskään lopu resoluutioista päättämiseen, vaan yhdistyksen eri maissa toimivat kansalliset jäsenyhdistykset toimittavat näistä aiheista julkaistut harmonisointiehdotukset omien maidensa viranomaisten, lainvalmistelijoiden ja oikeuslaitoksen edustajien tietoon.

”Suomessa AIPPI esittelee vuosittain resoluutiot laajalle joukolle viranomaisia ja muita kiinnostuneita tahoja. Viime vuodesta lähtien Suomen AIPPI-ryhmän pyrkimys on ollut tehdä tästä aiempaa vuorovaikutteisempaa, ja tänäkin vuonna on tarkoitus järjestää kiinnostava tilaisuus asian tiimoilta”, kertoo Lönnqvist.

Seuraava AIPPI World Congress järjestetään Istanbulissa 14.10.–17.10.2023.