Osallistuimme AIPPI-kongressiin Istanbulissa

Kansainvälisen AIPPI-järjestön (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) vuosittainen kongressi järjestettiin lokakuussa Istanbulissa. Suomalainen IPR-osaaminen ja HH Partners olivat myös tänä vuonna vahvasti edustettuina Suomen AIPPI ry:n entisen puheenjohtajan Esa Korkeamäen ja rahastonhoitajan Pamela Lönnqvistin osallistuessa kongressiin.


Mikä on AIPPI?

AIPPI on maailman johtava valtioista riippumaton järjestö, jonka toiminnan ytimessä on immateriaalioikeuksia koskevan kansallisen lainsäädännön tutkiminen ja näiden harmonisoimista koskevien kannanottojen muodostaminen. Keskeisiä immateriaalioikeudellisia alueita ovat patentit, tavaramerkit, tekijänoikeus, mallioikeus, liikesalaisuudet ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa.

AIPPI-kongressin tiivis kokonaisuus paneeleita, työryhmätyöskentelyä ja muuta ohjelmaa huipentuu eksekutiivikomitean kokoukseen, jossa sadat immateriaalioikeusalan asiantuntijat käsittelevät päivän polttavia lainsäädännön harmonisointitarpeita koskevia kysymyksiä ja päättävät kysymyksistä annettavista resoluutioista. Eksekutiivikomitean käsittelyä edeltää kysymysten työstö ensin kansallisissa AIPPI-työryhmissä sekä tämän jälkeen kongressissa ryhmien kesken valmistelevissa istunnoissa.

Istanbulin kongressissa puhuttaneet aiheet

AIPPIn toiminnan ytimessä on alan lainsäädännön kehittämiseen liittyvä keskustelu, analyysi sekä tiedon ja näkemysten vaihto jäsenmaiden edustajien kesken. Pamela Lönnqvist edusti Suomea työryhmässä,  jossa käsiteltiin tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioita. Muita aiheita, joista Istanbulin kongressissa hyväksyttiin resoluutiot, ovat ekvivalenssioppi, tavaramerkkien käytön osoittaminen, verkkokauppapaikkojen vastuu online-loukkauksista sekä tutkimuspoikkeus ja nk. Bolar-tyyppinen poikkeus, erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa.

Kongressissa järjestettiin myös lukuisia paneelikeskusteluja mm. plausibility ratkaisukäytännöstä EPO laajennetun valvontalautakunnan G 2/21 päätöksen jälkeen, standardiessentiaalipatenteista, tavaramerkeistä ja patenteista metaversumissa, mallien suojaamisesta tekijänoikeudella sekä liikesalaisuuksista ja patenteista. Pamela Lönnqvist puolestaan oli yksi puhujista paneelissa, jossa käytiin keskustelua IP-alan fiktiivisista hahmoista, mallioikeuden valistuneesta käyttäjästä, tavaramerkkioikeuden keskivertokuluttajasta ja patenttioikeuden alan ammattilaisesta, näiden samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista. Varsinaisten paneelikeskustelujen ohella pienempiä, pyöreän pöydän keskusteluja käytiin AIPPI kahviloissa mm. viherpesusta, patenttiriitojen käsittelystä välimiesmenettelyssä, tuotteiden uusiokäytöstä ja sen vaikutuksesta tavaramerkkeihin.

Kiinnostavimpana aiheena oli jälleen Mock Trial -tyyppinen esimerkki oikeudenkäynnistä yhtenäisessä patenttituomioistuimessa (UPC), tarkemmin sanottuna Haagin paikallisjaostossa, jossa oli tehty turvaamistoimihakemus eurooppapatentin haltijan Königin toimesta. Eurooppapatentti koski lastattujen kuormalavojen kuljettamiseen tarkoitettua ajoneuvoa. Eurooppapatentti myönnettiin vuonna 2021 ja saatettiin voimaan 17 UPC-maassa sekä Espanjassa ja UK:ssa, eikä patentille ollut tehty ”opt-out” pyyntöä. Tilaisuudessa käytiin myös paneelikeskustelu, jossa esiteltiin tilastoja, jaettiin kokemuksia ensimmäisistä vireillä olleista asioista ja ratkaisuista. Kiinan edustajat esittelivät vuoden 2023 kongressisuunnitelmia.

”Tämän vuoden osallistujamäärä oli noin 2000 henkilöä ja kongressi oli toinen, joka järjestettiin koronapandemian alkamisen jälkeen lähitapahtumana”, kertoo Esa Korkeamäki. ”Osanottajat ovat IP-alan asiantuntijoita, pääosin juristeja ja patentti-insinöörejä tai patenttiasiamiehiä”.

Resoluutioiden jatkokäsittely kongressin jälkeen

Kansainvälisen AIPPIn toiminta ei kuitenkaan ole pelkkää verkostoitumista, vaan ytimessä on alan lainsäädännön kehittämiseen liittyvä mielekäs keskustelu, analyysi sekä tiedon ja näkemysten vaihto. Keskustelu ei myöskään lopu resoluutioista päättämiseen, vaan yhdistyksen eri maissa toimivat kansalliset jäsenyhdistykset toimittavat näistä aiheista julkaistut harmonisointiehdotukset omien maidensa viranomaisten, lainvalmistelijoiden ja oikeuslaitoksen edustajien tietoon.

”Suomessa AIPPI esittelee vuosittain resoluutiot laajalle joukolle viranomaisia ja muita kiinnostuneita tahoja. Viime vuodesta lähtien Suomen AIPPI-ryhmän pyrkimys on ollut tehdä tästä aiempaa vuorovaikutteisempaa, ja tänäkin vuonna on tarkoitus järjestää kiinnostava tilaisuus asian tiimoilta”, kertoo Lönnqvist. ”Esimerkiksi ekvivalenssia ja tutkimuspoikkeusta ja nk. Bolar-poikkeusta koskevat kysymykset vaikuttaisivat olevan varsin relevantteja myös Suomen patenttilain uudistamisen näkökulmasta.”

Seuraava AIPPI World Congress järjestetään Hangzhoussa, Kiinassa syksyllä 2024.