Asianajotoimistojen ranking-vertailut

Useat kansainväliset julkaisut vertailevat asianajotoimistoja, niiden tunnettavuutta ja laatua. Vertailumenetelmät vaihtelevat, mutta yhteistä on, että tietoa asianajajista ja toimistoista kerätään asiakkailta, kilpailijoilta ja muilla tutkimusmenetelmillä. Alalla puhutaan ranking-vertailuista ja ranking-menestyksestä.

HH Partners on perustamisestaan asti ollut hyvin edustettuna näissä vertailuissa. ”Vertailut perustuvat yksittäisten juristien osaamiseen ja heidän tunnettuisuuteen ja sitä kautta muodostuvat myös toimistojen sijoitukset vertailussa. HH Partners on kokoonsa nähden poikkeuksellisen vahvasti vertailussa esillä, koska juristimme ovat kollegojen ja asiakkaiden silmissä arvostettuja asiantuntijoita”, kertoo HH Partnersin toimitusjohtaja Arto Kukkonen. ”Toimistomme 12 juristista 7 saa suosituksia kansainvälisissä julkaisuissa ja useampi mainitaan alansa johtavana asiantuntijana. En ole tietoinen, että millään muulla suomalaisella toimistolla olisi näin iso suhteellinen osuus juristiensa maininnoissa”, Kukkonen toteaa ja jatkaa kertomalla, että HH Partnersin asiakkaat hyötyvät osaamisesta ja sen keskittymisestä, koska asiakas saa enemmän osaamista.

Erityisen vahvasti HH Partners on esillä immateriaalioikeuksien, teknologian ja riidanratkaisun vertailukategorioissa. ”Tämä heijastaa toimistomme osaamisalueita ja painopisteitä. Muillakin alueilla, kuten yritysjärjestelyissä ja verotuksessa HH:lla on useita mainintoja. Insolvenssi-asioita, eli mm. konkursseja ja yrityssaneerauksia, ei ole mainittu, koska julkaisut eivät vertaile näitä. Toimistomme juristit, jotka hoitavat yritysten yleisiä lakiasioita, ovat tyypillisesti teknologia-painottuneita, joskin muitakin on”, Kukkonen jatkaa.