Tietosuoja-arviointi laadun rakentamisen työvälineenä MaaS Globalissa

HH Partners toteutti MaaS Globalin tietosuojakäytäntöjä koskevan arvioinnin. Näin MaaS Global saattoi osoittaa erinomaisen tietosuojakulttuurinsa sekä verifioida ja kehittää tämänhetkisiä käytäntöjään.

MaaS Global on nuori ja nopeasti kasvava yritys, ja henkilötietojen käsittely on sen toimintojen ytimessä. Halusimme todistaa avainsidosryhmillemme, että tietosuojakäytäntömme ovat erinomaiset, mutta oli haastavaa löytää palveluntarjoaja, joka tarjoaisi käyttövalmiin raportin tietosuojakäytännöistämme”, kertoo Päivi Aarnio, MaaS Globalin tietosuojavastaava ja lakimies. ”HH Partnersilla tarpeemme ymmärrettiin välittömästi, ja toimiston kansainväliset referenssit vakuuttivat meidät heidän johtavasta asiantuntijuudestaan alalla. Arviointi toteutettiin ajallaan ja tehokkaasti, ja se antoi meille suuntaviivoja myös tulevaisuutta varten – liittyen esimerkiksi siihen, kuinka tietosuojatoimintomme mukautuvat liiketoimintamme kasvaessa.”

MaaS Globalin hieno tietosuojakulttuuri ansaitsee kiitosta. Kiitettävä tietosuojakulttuuri heijastuu yhtiön johtamiseen, organisaatioon, osaamisen kehittämiseen, tietosuojakäytäntöihin ja varsinaiseen dokumentaatioon. Vaikka tietosuojatoiminto on luonteeltaan jatkuvaa, voi tietosuojan arvioiminen auttaa avainsidosryhmiä ymmärtämään yhtiön nykytilannetta sekä antaa suuntaviivoja ja painopistealueita tuleviin kehitystoimiin”, toteaa osakas Martin von Willebrand. ”On nähtävissä, että GDPR-hysteria on kehittymässä kotimaisten asiakkaiden keskuudessa kohti kypsempää compliancea. Tietosuoja-arvioinnit, niin suppeat ja keskitetyt kuin laajemmatkin, ovat muodostumassa elintärkeiksi työvälineiksi organisaatioiden tietosuojatoimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä.”

Tietosuojakulttuurin vaaliminen on yhä tärkeämpi strateginen voimavara moderneille yrityksille. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden data mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja lisäarvon tuottamisen, mutta tämä edellyttää myös sidosryhmien ja rekisteröityjen luottamuksen saavuttamista. Tietosuoja-compliance voi olla avaintekijänä lisäarvon tuottamisessa, mutta heikosti toteutettuna se voi muodostua oikeudellisten riskien lähteeksi. Tietosuoja-arviointeja voidaan hyödyntää myös liiketoimintatransaktioissa due diligencen osana.

Lisätietoja antaa:
Martin von Willebrand, osakas, tietosuoja- ja teknologiatiimien vetäjä

 


Whim on helsinkiläisen kasvuyrityksen MaaS Globalin luoma uudenlainen liikkumissovellus.

Vuonna 2015 perustettu MaaS Global on maailman ensimmäinen MaaS (Mobility as a Service eli Liikkuminen Palveluna) -yritys, joka on käynnistänyt kansainvälisen liikkumisen vallankumouksen. MaaS Global on saavuttanut lukuisia innovaatiopalkintoja sekä Suomessa, että ulkomailla. MaaS Globalissa työskentelee tällä hetkellä 60 henkilöä.

MaaS Global on yhtiö Whim-applikaation takana. MaaS Global on saavuttanut lukuisia innovaatiopalkintoja Suomessa sekä ulkomailla. Se soveltaa Mobility as a Service -konseptia luodessaan maailman ensimmäisen liikkumisen ekosysteemin. MaaS Globalin tavoitteena on parantaa kuljetussektorin palvelutasoa yhdistämällä julkiset ja yksityiset kuljetuspalvelut yhteiskäyttöautoista takseihin, vuokra-autoihin, juniin, busseihin ja kaupunkipyöriin. MaaS Globalissa työskentelee tällä hetkellä 60 ihmistä.


HH Partners on Helsingissä sijaitseva asianajotoimisto, jonka erityisosaaminen keskittyy teknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja yritysjärjestelyihin. Tietosuoja ja avoimet teknologiat ovat suuressa roolissa toimiston teknologiapraktiikassa. Valtaosa tietosuojaan liittyvistä toimeksiannoista HH Partnersilla on peräisin kansainvälisiltä asiakkailta toimiston kansainvälisistä verkostoista. HH Partners avustaa monia tunnettuja kansainvälisiä tuotemerkkejä. Osakas Martin von Willebrand on tunnustettu Thought Leader in Data -listauksessa WhosWhoLegalissa.