Miika Erkkilä

Osakas, asianajaja

Miika Erkkilän tehtäväkenttänä on ollut teknologiaan liittyvät kysymykset, mm. sopimusneuvottelut, ulkoistusjärjestelyt, yrityskaupat ja yhteistyöjärjestelyt, joissa hän on edustanut sekä kotimaisia että ulkomaisia päämiehiämme. Hän on toiminut secondment juristina teknologiayrityksessä ja tuntee myös yritysjuristin käytännön elämän. Lisäksi Miika on toiminut erityyppisissä ja vaativissa tehtävissä mm. välimiesmenettelyissä ja yrityssaneerauksissa.

Ennen valmistumistaan lakimieheksi Miika työskenteli toimistomme harjoittelijana sekä Nordea Rahoituksen että Nokia Corporationin palveluksessa. Valmistuttuaan Miika palasi toimistollemme lakimiehen tehtäviin vuonna 2004. Toimiston osakkaaksi Miika kutsuttiin vuonna 2010.

Koulutus

  • Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 2004
  • Umeå Universitet, 2003

Asianajajaliiton jäsenyys

Suomen Asianajajaliitto, 2009

Asiantuntemusalueet

Teknologiaoikeus, yritysjärjestelyt, yhtiö- ja sopimusoikeus sekä avoimen teknologian yhteistyöjärjestelyt

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi