Avustimme F-Secure Oyj:tä korkeimmassa oikeudessa koskien VPN-palvelun viestintäsalaisuutta

Korkein oikeus (KKO) katsoi 5.4.2022 antamassaan ennakkopäätösratkaisussa KKO:2022:23 HH Partnersin päämiehen F-Secure Oyj:n kannan mukaisesti, että pakkokeinolaissa tarkoitettu takavarikoimis- ja jäljentämiskielto koski myös viestinnän välittäjän asemassa toimivan palveluntarjoajan VPN-palveluun liittyviä väliaikaisia lokitietoja. KKO:n ratkaisun perusteella kyseisiä tietoja oli pidettävä EU-oikeuden ja Suomen perustuslain mukaista luottamuksellisen viestin suojaa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaista yksityiselämän suojaa nauttivina viestin välitys- eli tunnistamistietoina. Näin ollen F-Securen hallusta ei saanut takavarikkomenettelyllä jäljentää tunnistamistietoina pidettäviä lokitietoja. Ratkaisussaan KKO päätyi samaan lopputulokseen kuin Helsingin hovioikeus, joka katsoi, ettei käräjäoikeuden ratkaisua takavarikon kumoamisesta ja takavarikoitujen tietojen määräämisestä hävitettäväksi ollut syytä muuttaa.

Poliisin takavarikko asiassa liittyi F-Securen virtuaalisen erillisverkon (VPN) avulla toteutettavaan, internet-käytön yksityisyyttä ja turvallisuutta parantavan palvelun ominaisuuteen, jonka avulla oli mahdollista torjua mm. internetissä yleistä kaupallista seurantaa ja profilointia korvaamalla erilaisten verkkoseuraimien tallentama käyttäjän alkuperäinen IP-osoite VPN-palvelun antamalla vaihtuvalla IP-osoitteella. Poliisi oli takavarikoinut F-Securen hallusta kyseisen palvelun käyttöön liittyviä lokitietoja. Vaikka F-Secure ei säilytä lokissaan tietoja, jotka voisivat sellaisenaan mahdollistaa yksittäisen käyttäjän verkkoliikenteen kohteen yksilöinnin, tapauksessa viranomaiset olivat kyenneet hankkimaan muista lähteistä tietoja, joita yhdessä tiettyjen lokitietojen kanssa hyödyntämällä he kykenisivät saamaan selville tavoittelemansa henkilön IP-osoite- ja/tai tilaajatietoja. Tähän liittyen KKO perusteli ratkaisuaan sillä, että takavarikoimis- ja jäljentämiskieltoa koskevan säännöksen esitöiden perusteluista kävi ilmi tavoite estää telepakkokeinojen käytölle laissa asetetun kynnyksen kiertäminen takavarikkomenettelyllä. Telepakkokeinojen käytölle asetetaan Suomen oikeudessa useita oikeusturvatakeita kuten etenkin salaisten pakkokeinojen käyttöön kohdistuva tuomioistuinvalvonta.