Patentti – uusien teknisten ratkaisujen suoja

Patentissa suojan kohteena on teollisesti käytettävissä oleva tekninen ratkaisu, joka on uusi patenttihakemuksen tekoajankohtana tunnettuihin samaa tekniikan alaa edustaviin ratkaisuihin nähden, ja lisäksi eroaa olennaisesti näiden muodostamasta tekniikan tasosta (ns. keksinnöllisyyskriteeri).

Uutuus ja salassapidon tarpeellisuus

On syytä muistaa, että keksintöä ei pidetä lain tarkoittamassa mielessä uutena sellaisessakaan tapauksessa, jossa keksijä itse on jollain tavoin saattanut keksintönsä julkiseksi ennen patenttihakemuksensa jättämistä rekisteriviranomaiselle. Suojaamiskelpoisuuden varmistamisen näkökulmasta on tämän vuoksi olennaisen tärkeää, että uudet tekniset ratkaisut pidetään salassa ennen kuin niiden mahdollisesta patentoimisesta tehdään päätöstä. Mikäli tuotekehitysvaiheen aikana ja ennen patenttihakemuksen tekemistä on tarpeen esitellä uusia ratkaisuja oman yrityksen ulkopuolisia tahoja edustaville henkilöille, on näiden kanssa siis aina syytä tehdä asianmukaiset salassapitosopimukset hyvissä ajoin ennen keksinnön esittelemistä.

Toisaalta oma kehitystyö on aina syytä omassa organisaatiossa dokumentoida hyvin ja yksiselitteisesti, siten että teknisen ratkaisun kehityksen vaiheet ja tuotteen käyttöönottotoimet päivämäärineen ovat myöhemmin helposti tarkistettavissa. Tämä saattaa tulla tarpeeseen myös siinä tapauksessa, että lopulta päädyttäisiin pitämään tekniikka salassa.

Jos nimittäin käy ilmi, että joku kilpailija on samoihin aikoihin päätynyt samanlaiseen tekniseen ratkaisuun ja hakenut sille patenttia, niin hyvä dokumentaatio voi auttaa saamaan omalle tekniikalle niin sanotun ennakkokäyttöoikeuden kilpailijan patentista huolimatta. On myös mahdollista, että oma ratkaisu voi muodostaa suoran uutuudenesteen mainitulle kilpailijan patentille, mutta tähän vetoaminen edellyttää oman julkisen käytön hyvää dokumentoimista.

Esa Korkeamäki


Artikkelisarjassamme kuvaamme usein esille nousevia kysymyksiä ja/tai haastavia tilanteita patentteihin liittyen.

HH Partners hoitaa patentteihin liittyviä riitoja, mukaan lukien mitätöintiväitteitä ja korvauskysymyksiä sekä kantajan että vastaajan puolella. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat myös patenttien lisensiointi-, luovutus- ja muut sopimustilanteet. Lisäksi konsultoimme esimerkiksi immateriaalioikeussuojaa, eli IPR-suojaa suunniteltaessa tai yleisemmin toiminnan suunnitteluun liittyvissä IPR-kysymyksissä. Patentin haussa suosittelemme käyttämään kumppaneinamme toimivia patenttitoimistoja.

Kirjoittaja, osakkaamme Esa Korkeamäki vastaa HH Partnersin immateriaalioikeuden tiimistä painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Esa toimii Suomen AIPPI ry:n puheenjohtajana sekä toimi Suomen asianajajaliiton immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana vuosina 2010-2016.