Palvelut

WhistleSafe®

 

 

HH Partners tarjoaa whistleblowing-ilmoituskanavapalvelua. Palvelullemme on rekisteröity EU-tavaramerkki WhistleSafe®, ja se poikkeaa muista tällä hetkellä markkinoilla olevista palveluista muun muassa siten, että palveluumme kuuluu ilmoitusten esikäsittely. Esikäsittely tarkoittaa, että ilmoituskanavan kautta tulevan ilmoituksen aiheellisuutta ja jatkoselvittelyiden tarvetta arvioi ensi vaiheessa toimistomme whistleblowing-sääntelyyn perehtynyt juristi.

Whistleblowing-ilmoituskanavaa koskeva sääntely on tullut voimaan jo EU-tasolla. Kansallinen ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan 1.1.2023.

Sääntely ottaa käyttöön ilmoituskanava velvoittaa tällä hetkellä vähintään 250 henkilöä työllistäviä organisaatioita. 17.12.2023 alkaen velvollisuus on koskenut myös sellaisia organisaatioita, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä.

WhistleSafe®-palvelumme kehittämisessä on hyödynnetty HH Partnersin pilottiasiakkaita. Yhteistyön ansiosta WhistleSafe®-palvelumme on helppokäyttöinen. Käyttäjien tarpeet on huomioitu, ja ne ovat palvelumme keskiössä. Palvelumme teknisen ilmoitusalustan tarjoaa kokenut ruotsalainen kumppanimme Lantero AB.

HH Partnersin ilmoituskanavan hyödyt

Käyttämällä palveluamme saatte samalla kertaa käyttöönne niin ulkoisen palveluntarjoajan käyttämisen hyödyt kuin asianajotoimintaan yleisesti liittyvät hyödyt. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • HH Partnersin asianajotoimistona tarjoama oikeudellinen asiantuntemus kaikissa ilmoituskanavan käytön eri vaiheissa;
  • asianajotoimiston muuhun ulkoistettuun palveluntarjoajaan nähden ilmoituskanavalle tuoma lisäriippumattomuus ja lisäuskottavuus; sekä
  • asianajotoimintaan kuuluva säännelty luottamuksellisuus.

Palvelun elementit

WhistleSafe®-palveluumme kuuluvat seuraavat keskeisimmät elementit:

  • Lantero AB:n tarjoama tekninen ilmoituskanava ilmoitusten lähettämiseen ja vastaanottoon;
  • avustaminen ilmoituskanavan käyttöönotossa;
  • tarvittavat asiakirjapohjat ilmoituskanavan käyttöönottamiseksi ja käyttämiseksi, mm. yhteistoimintamenettelydokumentit, koulutus- ja tiedotusmateriaalit, sekä luonnoksen Whistleblowing Policy -dokumentiksi;
  • säännöllinen koontiraportointi vastaanotetuista ilmoituksista organisaation sisäistä jatkokäsittelyä varten; ja
  • kanavan kautta tulevien ilmoitusten esikäsittely juristimme toimesta.

WhistleSafe®-palvelumme on hinnoiteltu edullisesti. Se on mahdollista saada käyttöön myös täysin kiinteähintaisesti.

Vaikka organisaationne ei vielä olisi sääntelyn perusteella velvollinen ottamaan ilmoituskanavaa käyttöön, ilmoituskanavan käyttöönotto on silti suositeltavaa. Organisaation, sen omistajien ja johdon intressissä on saada tieto ongelmista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ottamalla ilmoituskanavan käyttöön viestitte myös henkilöstöllenne, sidosryhmillenne ja yhteistyökumppaneillenne, että suhtaudutte vakavasti vastuullisuuteen ja eettisyyteen.

Jos kiinnostuit, ole yhteydessä asiantuntijoihimme:

Asianajaja Terhi Lehtopolku

Asianajaja Miika Erkkilä


Tutustu asianajaja Terhi Lehtopolun kirjoittamiin Whistleblowing-artikkeleihin:

Oletko valmis – Whistleblower-direktiivi tulee

Miksi Whistleblowing-ilmoituskanavaan kannattaa panostaa?

Whistleblower-direktiivi / velvollisuudet ja vastuut

Whistleblower-ilmoituskanavan toteuttamistavat ja käyttöönottoon valmistautuminen

Whistleblower-direktiivi – ilmoituksen tekijät ja tekijöiden suoja

Poimintoja HE-luonnoksesta ilmoittajansuojelulaiksi 

Ilmoittajansuojelulaki – kuka voi vastata ilmoituksen käsittelystä?

Ilmoittajansuojelulaki – ilmoituksen käsittelyn eteneminen

Ilmoittajansuojelulain rikkomisesta seuraavasta vahingonkorvauksesta