Creative Commons 4.0 -lisenssit suomeksi HH Partnersin asiantuntijoiden avustuksella

Kansainvälisen Creative Commons 4.0 -lisenssiperheen virallinen suomenkielinen käännös on julkaistu. Käännös on ensimmäinen uuden lisenssiperheen käännös maailmassa. Englanninkielisten lisenssien käännös suomeksi on tehty Taideyliopiston tekijänoikeuspalvelun projektissa, jonka on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomenkielisen käännöksen ovat tehneet asianajaja, osakas Martin von Willebrand, lakimies Henri Tanskanen sekä auktorisoitu kääntäjä Liisa Laakso-Tammisto Käännöstoimisto IDE Oy:stä. Käännöstyötä on johtanut Taideyliopiston tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder, ja yhteistyötä Creative Commons -järjestön kanssa on koordinoinut tutkija Tarmo Toikkanen Aalto-yliopistosta.

Kuva Mikko Säteri, CC BY 4.0, henkilöt Maria Rehbinder, Martin von Willebrand, Tarmo Toikkanen, Henri Tanskanen, Liisa Laakso-Tammisto
Vasemmalta: Maria Rehbinder, Martin von Willebrand, Tarmo Toikkanen, Henri Tanskanen ja Liisa Laakso-Tammisto. Kuva Mikko Säteri, CC BY 4.0

”Creative Commons -lisenssit nopeuttavat ja helpottavat erilaisten tekijänoikeudella ja tietokantaoikeudella suojattujen aineistojen jakamista ja jatkohyödyntämistä”, kertoo Maria Rehbinder. ”Lisensseistä on tullut maailmanlaajuinen standardi, ja uuden lisenssiperheen valmistelun tärkeänä painopisteenä on ollut myös lisenssiperheen soveltuvuus julkisen sektorin tietovarantojen avaamiseen sekä käyttöön tieteessä ja koulutuksessa.”

”Euroopan unionin tavoitteena on, että lainsäädäntöön perustuvia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki julkisen sektorin hallussa olevat tiedot ovat uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin”, Maria Rehbinder selvittää. ”Tämä voidaan saavuttaa avaamalla tietovarannot Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä. Uusi lisenssiperhe huomioi hyvin eri oikeusjärjestelmien erityispiirteet kuten tietokantojen sui generis -suojan EU:ssa. Lisenssien kääntäminen tukee myös osaltaan kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelmaa, ja JHS-suosituksessa tietovarantojen avaamiseksi on kaavailtu käytettävän CC BY 4.0 -lisenssiä.”

”Julkisen sektorin tietovarantojen avaaminen tunnetulla ja tunnustetulla lisenssillä antaa yrityksille varmuutta lähteä tutkimaan uusia avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo käännöstyötä HH Partnersilla ohjannut osakas Martin von Willebrand. ”Uudet Creative Commons -lisenssit myös tukevat erinomaisesti yrityksiä, jotka suunnittelevat omien sisältöjensä tai tietovarantojensa strategista avaamista.”

Uusi CC 4.0 -lisenssiperhe on syntynyt yli 70 oikeusjärjestelmän juristien ja tekijänoikeusasiantuntijoiden yhteistyönä. Kehitystyön tavoitteena on ollut saman kansainvälisen lisenssitekstin mahdollisimman laajaa maailmanlaajuinen sovellettavuus. Lisenssiperheen kansainvälisen luonteen mukaisesti suomenkieliset lisenssitekstit ovat käännöksiä lisenssien englanninkielisistä alkuperäisteksteistä, eikä erillisiä lokalisoituja lisenssejä ole laadittu.

”Käännös on syntynyt monipuolisen valmistelun tuloksena ja sen laatimisen yhteydessä on järjestetty kommentointikierros sidosryhmille ja laajemmalle yleisölle”, kertoo Maria Rehbinder. ”On ollut antoisaa ja omaa osaamista syventävää keskustella Henrin ja Martinin kanssa eri käännösvaihtoehdoista ja valintojemme perusteena olevien oikeuslähteiden keskinäisestä painottamisessa ja toisaalta Liisan kanssa kielenhuollon vaatimuksista. EU:n komission tavoitteena ovat avoimuuden hyödyt työllisyydelle ja talouskasvulle ja käännöksessä valitut termejä on pyritty valitsemaan siten että ne ovat myös yrityksille tuttuja muista lisenssisopimuksista. Martinin ja Henrin osaaminen lisenssisopimuksista näkyy lopputuloksesta.

”Olemme erityisen iloisia myös Creative Commonsin antamasta positiivisesta palautteesta Suomen käännösprosessille”, iloitsee Martin von Willebrand. ”Suuri kiitos tästä kuuluu myös HH Partnersin Henri Tanskaselle, joka on tehnyt kääntämisessä isoimman työn. Henrin tinkimätön asenne ja monipuolinen osaaminen tekijänoikeuksista, lähioikeuksista ja avoimesta lisensioinnista on selvästi näkynyt myös Creative Commonsille. Laatimaamme tukimateriaalia käytetään nyt myös esimerkkinä muille käännösprosesseille.”

Lisätietoja hankkeesta antaa Martin von Willebrand.

Muut lähteet:

Suomen Creative Commonsin tiedote

Kansainvälisen Creative Commonsin tiedote

CC BY 4.0 lisenssin tiivistelmä

CC BY 4.0 lisenssin oikeudellinen teksti