Pro bono -ohjelma startupeille

Asianajotoimisto HH Partners tarjoaa startupeille pro bono -palveluita. HH Partners avustaa ohjelmaan valittuja startup-tiimejä yrityksen perustamisessa ja osakassopimuksen tekemisessä. Ohjelmaan valitaan 31.10. mennessä jätettyjen hakemusten perusteella enintään viisi startup-tiimiä.

Pro bono tarkoittaa yleisen hyvän eteen vastikkeettomasti tehtyä asiantuntijatyötä, jota tarjotaan niille, joilla ei muutoin olisi resursseja hankkia kyseistä palvelua. HH Partnersin startup pro bono -ohjelma on tarkoitettu esimerkiksi muutaman opiskelijan perustamalle startupille, jolla on kasvuhakuinen visio, mutta alkuvaiheessa rajalliset resurssit.

”Opiskelijoiden keskuudesta lähtenyt yrittäjähenkisyys on kasvanut parin vuoden sisällä todelliseksi ilmiöksi. Mielestäni voidaan puhua jo kulttuurinmuutoksesta: nyt isot ryhmät opiskelijoita etsivät aktiivisesti uusia liikeideoita ja toteuttavat niitä yhdessä toisten samanhenkisten ja mentoreiden avulla. Tämä on Suomelle iso, positiivinen muutos asenteissa” toteaa HH Partnersin osakas ja teknologiaryhmän vetäjä Martin von Willebrand. ”Perinteisesti toimien asianajotoimistot eivät juurikaan osallistu startup-yhtiöiden alkutaipaleeseen lähinnä johtuen palveluiden hinnasta. Pro bono -ohjelmalla haluamme osallistua startup-ilmiöön, tukea sitä ja tehdä myös omaa yhteiskuntavastuutyötämme. Myös syntyvät kontaktit voivat olla tärkeitä.”

Osakassopimuksella sovitaan startup-yrityksen sisäisistä pelisäännöistä ja kannustimista sekä huolehditaan siitä, että ne toimivat jatkossakin erilaisissa tilanteissa ajatellulla tavalla. Oikein perustettu yhtiö yhdessä toimivan osakassopimuksen kanssa luo aikaisessa vaiheessa kannustimet, yhteisen tavoitteen ja varmistaa yhtiön toimintavapauden jatkossa.  ”Startupille on tärkeätä, että kannustimet luodaan oikein ja että perustetun yrityksen toimintavapaus säilyy. Tämä tarkoittaa muun muassa osakeomistusten, immateriaalioikeuksien ja sopimuksien oikeaa huomioimista” kertoo HH Partnersin osakas ja yritysjärjestelyryhmän vetäjä Taina Tuohino. ”Tilanne on sama sekä teknologiastartupissa että vaikkapa kulutustavaroita tarjoavassa tai hyvinvointialan aloittavassa, kasvuhakuisessa yrityksessä.”

HH Partners on keskisuuri asianajotoimisto, joka palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita lähes kaikilla liikejuridiikan alueilla. Toimiston asiakkaat ovat hyvin erikokoisia ja edustavat lukuisia toimialoja. Suomen kahdestakymmenestä suurimmasta yrityksestä (Talouselämä 500) kolmannes käyttää HH Partnersin palveluita. Erikoisalaamme ovat oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu, yritysjärjestelyt, immateriaalioikeudet ja markkinointi, teknologia sekä yrityssaneeraukset ja konkurssit. HH Partnersia ja sen juristeja suosittelevat muun muassa Practical Law Company, Best Lawyers ja Who’sWhoLegal.

Lisätietoja startup pro bono –ohjelmasta antaa Martin von Willebrand, martin.vonwillebrand@hhpartners.fi, 040-7701818.