Pamela Lönnqvist

Senior Legal Advisor, Intellectual Property, asianajaja

Pamela Lönnqvist on erikoistunut immateriaalioikeuksien (patentit, tavaramerkit, mallit, tekijänoikeudet, kasvilajikkeet) suojaamiseen ja loukkauksiin liittyviin asioihin. Hän konsultoi yrityksiä näiden IPR-strategiaan, toimintavapauteen (FTO), työsuhdekeksintöohjesääntöihin ja -korvauksiin sekä markkinointioikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Pamela laatii ja neuvottelee lisenssi- ja muita immateriaalioikeuksiin liittyviä sopimuksia sekä neuvoo immateriaalioikeudellisissa kysymyksissä teknologiaoikeuteen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa. Hänen asiakkainaan on eri teknologia-alojen yrityksiä aloittelevista start-up yrityksistä monikansallisiin yrityksiin.

Pamela edustaa asiakkaitaan yleisissä tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa ja markkinaoikeudessa. Hän on rekisteröity asiamies Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallirekisteröintejä hoitavassa viranomaisessa EUIPO:ssa ja Suomessa auktorisoitu tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies.

Immateriaalioikeuden alan seminaareissa ja muissa koulutustilaisuuksissa Pamela on kysytty luennoitsija. Hän on Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitaja (2017-) ja hän toimii jäsenenä useissa kansainvälisen AIPPIn (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) ja International Trademark Associationin (INTA) komiteoissa.

Useat juridiikka-alan kansainväliset julkaisut suosittelevat hänen osaamistaan immateriaalioikeusalalla.

Ennen toimistoomme siirtymistä Pamela työskenteli IP-lakimiehenä Patenttitoimisto Boco IP Oy Ab:lla (v. 2010-2022). Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus eri teknologia-alojen kotimaisista ja kansainvälisistä toimeksiannoista, erityisesti biokemian, kemian, lääketieteen, terveysteknologian ja diagnostiikan immateriaalioikeuksien suojaamisessa ja puolustamisessa. Pamela viimeistelee patenttioikeutta käsittelevää väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa.

Koulutus

  • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto, 2010
  • Valtiotieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto, 2011

Asianajajaliiton jäsenyys

Suomen Asianajajaliitto, 2023

Asiantuntemusalueet

Immateriaalioikeudet, riidanratkaisu, patentit, tavaramerkit, mallisuojat, tekijänoikeudet, kasvilajikkeet, työsuhdekeksinnöt, sopimukset, markkinointioikeus, lisenssisopimukset

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti