Sonja Laamaselle CIPP/E-tietosuojasertifiointi

Juristimme Sonja Laamanen on täyttänyt onnistuneesti CIPP/E-sertifioinnin (Certified Information Privacy Professional/Europe) vaatimukset. Sertifioinnin suorittaminen edellyttää EU:n tietosuojasääntelyn, sen soveltamiskäytäntöjen ja kansainvälisten henkilötietojen siirtojen laajaa ja perusteellista osaamista. Sertifioinnin vaatimuksena on sertifiointikokeen läpäiseminen. CIPP/E-sertifiointi on maailman ensimmäinen tietosuoja-asiantuntijoiden sertifiointi ja se nauttii korkeaa arvostusta alan keskuudessa. Sertifioinnin myöntää International Association of Privacy Professionals (IAPP), joka on […]

Lue lisää

FlexWork Software Oy rekisteröityi avullamme maksupalvelujen tarjoajaksi

Avustimme menestyksekkäästi FlexWork Software Oy:tä rekisteröitymään Finanssivalvontaan maksulaitoslain mukaiseksi maksupalvelujen tarjoajaksi Suomessa. Maksulaitosrekisteröinti edellyttää tyypillisesti rahanpesun ja terrorismin vastustamisen, toiminnan jatkuvuuden ja asiakasvarojen suojaamisen toimintatapojen luomisen, kehittämisen ja dokumentoimisen tehtäviä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tietosuojadokumentaation ja käyttöehtojen laadintaa maksunvälityspalvelua ja -teknologioita varten sekä johdon luotettavuuden arvioinnin tehtävät. ”Olemme kehittäneet erityisesti laskutuspalveluille suunnatun, tehokkaan palvelukokonaisuuden hakeutumiseksi Finanssivalvonnan […]

Lue lisää

Tarjoamme yrityksesi tarpeisiin räätälöityä koulutusta

Meiltä saatte juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyt koulutukset valintanne mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Osa koulutuksistamme voidaan toteuttaa myös workshop-muodossa ja koulutukset voidaan räätälöidä yrityksen eri kohderyhmille, kuten esihenkilöille tai tuotekehityksen parissa työskenteleville henkilöille. Ehdota teille tarpeellista koulutusta ja kysy tarjousta.  Esimerkkejä pitämistämme työoikeudellisista koulutuksista: Alisuoriutuminen ja siihen puuttuminen  Muutosneuvottelut – ennen, aikana, jälkeen  Workshop esihenkilöiden […]

Lue lisää

Ajankohtaisia vinkkejä tietosuojan toteuttamiseen

Organisaation prosesseja on hyvä tarkastella säännöllisesti tietosuojan näkökulmasta ja varmistaa, että tietosuojavaatimukset on huomioitu asianmukaisella tavalla kaikessa toiminnassa, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja koskettaa käytännössä jokaista yritystä, sillä henkilötietojen käsittelyltä on mahdotonta välttyä niin kauan kuin yrityksellä on asiakkaita ja omia työntekijöitä. Alle olemme koonneet muutamia ajankohtaisia ja käytännönläheisiä vinkkejä tietosuojan toteuttamiseen. Mukaan on myös […]

Lue lisää

Generatiivista tekoälyä hyödyntävät tekoälypalvelut ja niiden avulla tuotettujen aineistojen tekijänoikeussuoja käyttäjän näkökulmasta – katsaus tämänhetkiseen oikeustilaan EU:ssa ja maailmalla

Generatiivisen tekoälyn käyttöön tarkoitetut chat-pohjaiset palvelut kuten DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion ja ChatGPT (jäljempänä ”tekoälypalvelut”) ovat tällä hetkellä erittäin suosittuja ja ovat helppokäyttöisyydessään avanneet jokaiselle mahdollisuuden luoda korkealaatuisia digitaalisia aineistoja (englanniksi AI-generated outputs). Näitä voidaan kutsua ”tuotoksiksi” tai tekoälyn avulla tuotetuksi aineistoksi. Hetki sitten OpenAI ilmoitti lanseeraavansa lähiaikoina viimeisimpään saatavilla olevaan tekoälyteknologiaan perustuvan Sora-nimisen tekstipohjaisen […]

Lue lisää

Eurooppalainen lähestymistapa tekoälyyn ja tietosuojaan

Kansalliset tekoälystrategiat tukevat eurooppalaista tekoälystrategiaa, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta maailman luokan tekoälykeskus. Viimeisen vuoden aikana kansallisissa tekoälystrategioissa ja -ohjeistuksissa on otettu etenevissä määrin huomioon erilaisia tietosuojanäkökohtia. Tämä käy ilmi Ecomlexin joulukuussa 2023 julkaisemasta tekoälyoppaasta (AI Regulatory Guidebook 2023), joka tarjoaa yleiskatsauksen 19 eurooppalaisen valtion kansallisiin lähestymistapoihin koskien tekoälyn ja tietosuojan suhdetta. Tässä artikkelissa nostamme […]

Lue lisää

EU:n tekoälysäädös on tulossa – milloin, miksi ja mitä?

Missä vaiheessa säädös on tällä hetkellä?  EU on työstänyt tekoälyasetusta vuodesta 2021 lähtien.  Lainsäädäntöprosessin keskeinen vaihe, kolmikantaneuvottelut eli trilogit neuvoston, parlamentin ja komission välillä käytiin syksyllä 2023 erityisen tiukalla aikataululla, sillä lähestyvät europarlamenttivaalit ovat luoneet painetta ratkaisujen aikaansaamiselle.   8. joulukuuta 2023 parlamentti ja neuvosto saivat aikaan poliittisen sovun tulevan säädöksen sisällöstä. Tällä hetkellä lopullista säädöstekstiä […]

Lue lisää

Artikkelisarja: Tekoäly ja vastuullisuus

Tekoälyn kehitys on muuttanut yritysten tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Vaikka tekoäly luo yrityksille lukemattomasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, näitä ratkaisuja tulee ottaa käyttöön vastuullisesti ja niiden riskit tunnistaen. Tekoälyratkaisujen onnistunut kehittäminen ja käyttöönotto edellyttääkin asiantuntemusta tekoälyä koskevasta sääntely-ympäristöstä, jonka oikeudelliset raamit asettaa valmisteilla oleva ja alkuvuodesta 2024 virallisesti julkaistava EU:n tekoälysäädös. Lisäksi tekoälyä koskevissa asioissa korostuvat erilaiset immateriaalioikeuteen, […]

Lue lisää

Digipalveluasetusta sovelletaan 17.2.2024 alkaen kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin

EU:n digipalveluasetusta (Digital Services Act, DSA) aletaan soveltaa 17.2.2024 alkaen kaikkiin verkkoalustoihin ja verkon välityspalvelujen tarjoajiin. Asetuksen tavoitteena on vähentää laitonta sisältöä ja toimintaa verkon välityspalveluissa sekä lisätä palvelujen läpinäkyvyyttä. Palvelujentarjoajille asetettavien velvoitteiden tarkoituksena on parantaa käyttäjien oikeuksia ja tehostaa perusoikeuksien toteutumista verkkoympäristössä. Samalla sääntely tähtää parempien innovaatiomahdollisuuksien ja kilpailukyvyn lisäämiseen tuomalla Euroopan unionin tasoiset […]

Lue lisää

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta suositus henkilökuvan käytöstä markkinoinnissa

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta tarttui jälleen varsin ajankohtaiseen aiheeseen antaessaan 11.1.2024 suosituksen henkilön kuvan käytöstä markkinoinnissa. Suositus on lautakunnan toinen, sillä tammikuussa 2023 lautakunta antoi suosituksen viherväittämistä. Suositus perustuu kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen 14 artiklaan ja laajentaa sitä huomioiden erilaisten nykyaikaisten markkinointialustojen, kuten sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin, dynaamista luonnetta. Julkaisutilaisuudessa korostettiin, että käsitettä ”markkinointi” tulisi tulkita laajasti. […]

Lue lisää