AIPPI-kongressi Suomessa syyskuussa 2013

Kansainvälinen AIPPI-järjestön (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) eksekutiivikomitean kokous ja AIPPI Forum kongressi pidettiin 5.9.-11.9.2013 Helsingissä.

Eksekutiivikomitean kokous käynnissä

AIPPI:n eksekutiivikomiteassa sadat immateriaalioikeusalan asiantuntijat kokoontuvat käsittelemään yhdistyksen etukäteen määrittämiä kysymyksiä, joita koskevan lainsäädännön katsotaan kaipaavan kansainvälistä harmonisoimista. Osanottajien näkökulmasta on myös tärkeää kokouksen tarjoama mahdollisuus kansainväliseen verkostoitumiseen. Helsingissä eksekutiivikomitean käsittelemiä aiheita olivat patenttien hakemiseen liittyvä ns. grace period, tavaramerkkioikeudellinen yleisön käsite laajalti tunnettujen merkkien määrittelyssä, tekijänoikeuden kesto ja immateriaalioikeudellisissa asioissa myönnettävät oikeussuojakeinot. Eri maissa toimivat kansalliset AIPPI-yhdistykset toimittavat näistä aiheista tehdyt resoluutiot myöhemmin omien maittensa lainsäädännöstä vastaavien viranomaisten tietoon. AIPPI-Forumissa puolestaan analysoitiin mm. Applen ja Samsungin maailmanlaajuisia IP-riitoja, uuden yhtenäispatentin vaikutuksia, sekä erinäisiä farmaseuttisten tuotteitten IPR:iin liittyviä erityispiirteitä.

HH Partnersin immateriaalioikeuksien osaamisalueen vetäjä Esa Korkeamäki toimii Suomen AIPPI-ryhmän puheenjohtajana ja siis kongressin järjestäjän edustajana: ”AIPPI Helsinki oli erittäin onnistunut. Paikalle tuli yhteensä noin 1100 asiantuntijaa, pääosin juristeja ja patenttiasiamiehiä. Edustajia oli 81 maasta, mukaan lukien useita meidän näkökulmastamme eksoottisiakin maita, kuten esimerkiksi Angola, Kamerun, Chile, Dominikaaninen Tasavalta, Nepal ja Uusi Seelanti. Finlandia-talo toimi hyvin ja Helsinki oli edukseen, myös säiden osalta. Uskon, että osallistujat olivat tyytyväisiä myös laajaan asia-antiin.”

AIPPI on maailman johtava valtioista erillinen järjestö immateriaalioikeuksien lainsäädännön tutkimiseen ja näiden harmonisoimista koskevien kannanottojen muodostamiseen. Keskeisiä immateriaalioikeudellisia alueita ovat patentit, tavaramerkit, tekijänoikeus, mallioikeus ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa. Seuraava AIPPIn vuosittainen kokous järjestetään 14-18.9.2014 Torontossa.

Suomen AIPPI-ryhmän puheenjohtaja Esa Korkeamäki ja hallituksen jäsen Tapio Äkräs valmistautumassa EXCO-sessioon

Iltatilaisuus Pörssissä 7.9.2013