Artikkelisarja tavaramerkeistä

Tavaramerkit yhdessä yrityksen muun aineettoman omaisuuden kanssa voivat muodostaa huomattavan osan yrityksen taloudellisesta arvosta ja liiketoiminnan lähtökohdista. Aineeton omaisuus luo usein yritykselle kilpailuetua suhteessa muihin alan toimijoihin. Tavaramerkeillä on olennainen rooli osana yrityksen aineetonta omaisuutta ja usein tavaramerkki voi olla yksi niistä tärkeimmistä tekijöistä, joka erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut markkinoilla toimivien kilpailijoiden tuotteista ja palveluista.

Tavaramerkki voi olla tärkein tekijä, joka erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut kilpailijoiden tuotteista ja palveluista kilpailluilla markkinoilla.

Miksi tavaramerkki kannattaa rekisteröidä? Miten käytän tavaramerkkiä oikein? Miksi tavaramerkin valvominen ja loukkauksiin puuttuminen on tärkeää? Vastaamme näihin ja moniin muihin keskeisiin tavaramerkkeihin liittyviin kysymyksiin tavaramerkkiartikkelisarjassamme. Sarjan osioissa on käsitelty käytännönläheisellä tavalla sellaisia aiheita, joihin jokaisen tavaramerkin haltijan tai tavaramerkkien rekisteröintiä vasta suunnittelevan on hyödyllistä tutustua.

Sarjassa julkaistut osat:


HH Partners avustaa erilaisissa tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa, olipa kyse tavaramerkin rekisteröimisestä tai rekisteröintiä edeltävästä ennakkotutkimuksesta, brändistrategian luomisesta, tavaramerkkien kaupallisesta hyödyntämisestä, kuten niiden lisensoimisesta, tavaramerkin valvonnasta ja väiteprosesseista, loukkauksiin puuttumisesta tai tavaramerkkiriitojen ratkaisemisesta tuomioistuimessa. Räätälöimme tavaramerkkipalvelumme siten, että ne palvelevat yrityksenne tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla yrityksenne koko, toimiala ja liiketoimintastrategia huomioiden. Meillä on laajaa kokemusta erilaisista tavaramerkkiasioista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.


Kirjoittajat:

Pamela Lönnqvist työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä Senior Legal Advisor, Intellectual Property -roolissa painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Pamela toimii Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitajana.

Sonja Laamanen työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä lakimiehenä avustaen asiakkaita erilaisissa tavaramerkkiasioissa. Sonja neuvoo asiakkaita myös laajasti muissa immateriaalioikeusasioissa, kuten tekijänoikeus-, patentti- ja mallioikeusasioissa sekä tietosuoja-asioissa.