Artikkelisarja liikesalaisuuksista

HH Partnersin liikesalaisuuksia koskeva artikkelisarja pureutuu liikesalaisuuden käsitteeseen, sitä koskevaan suojaan ja liikesalaisuuksien puolustamiseen. Sarjassa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan? Millaista suojaa liikesalaisuudet nauttivat? Miten toimijat voivat suojata liikesalaisuutensa, ja mitä oikeudenloukkaustilanteissa on mahdollista tehdä? Mitä eroa on tiedolla ja datalla? 

Liikesalaisuuksien suoja on yrityksille keskeinen aineeton voimavara, jolla on huomattavaa rahallista arvoa.

Sarjassa julkaistut osat: 


HH Partners hoitaa liikesalaisuuksiin liittyviä toimeksiantoja, mukaan lukien liikesalaisuuksiin liittyvät sopimus- ja riita-asiat. Lisäksi konsultoimme asiakkaitamme esimerkiksi heidän strategiaansa ja sisäisiä ohjeistuksiaan koskevissa asioissa, kuten liikesalaisuusohjesääntöjä tehtäessä tai yleisemmin toiminnan suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.  


Kirjoittaja: 

Pauliina Rajala työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä asianajajana painopistealueinaan liikesalaisuudet, immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Pauliina on suorittanut tuomioistuinharjoittelun ja hänellä on kokemusta myös käräjätuomarina toimimisesta. Pauliina toimii Muotioikeuden yhdistys ry:n hallituksen jäsenenä.