PK-yrityksille jälleen tukea EU:lta tavaramerkkien suojaamiseen

Kuva: Unsplash / Roman Wimmer

PK-yrityksillä, eli pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, on jälleen 22.1.2024 alkaen mahdollisuus saada taloudellista tukea aineettoman omaisuuden suojaamiseen ja sen hallinnan kehittämiseen osana Ideas Powered for Business SME Fund -avustusohjelmaa. Tukea myönnetään yrityksille esimerkiksi tavaramerkkien, mallioikeuksien ja patenttien rekisteröintikuluihin. Tuen myöntäjä on Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO. Yritys voi hakea tukea riippumatta siitä, onko se saanut SME Fund -tukea vuonna 2023 tai aikaisemmin. Tukihakemuksen voi tehdä joko yritys itse tai sen puolesta toimiva asiamies.

EU-tavaramerkkien ja kansallisten suomalaisten tavaramerkkien viranomaismaksuista voi säästää jopa 75 %. Kansainvälisten hakemusten tuki on enimmillään 50 % virastomaksuista. Tavaramerkkejä koskeva hakijakohtainen tuki on kuitenkin enimmillään 1000 euroa/vuosi. Rahaston avustuksia on tarjolla vain rajallisesti ja ne myönnetään hakujärjestyksessä.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea Euroopan unioniin sijoittuneet pk-yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tukea voi hakea vuonna 2024, vaikka sitä olisi hakenut jo aiempina vuosina, ja lisäksi etuna toistuvaishakijoille on tarjolla nopeutettu hakemusprosessi.

Miksi hakea?

Aineettomien oikeuksien merkitys on kasvanut, ja nykyään IPR-kysymykset koskettavat lähes jokaista yritystä. Immateriaalioikeuksien nykyistä tehokkaampi suojaaminen ja hyödyntäminen tarjoavat yrityksille tärkeää taloudellista hyötyä. IPR:t ovatkin merkittävä osa yritysten kilpailukykyä. EUIPO:n tutkimuksen mukaan startup-yritykset, jotka omistavat patentteja tai tavaramerkkejä onnistuvat jopa kymmenen kertaa paremmin rahoituksen varmistamisessa. Tehokkaalla suojalla, yritys voi estää ainutlaatuisten ideoidensa, tuotteidensa tai palveluidensa luvattoman käytön. Jos immateriaalioikeudet jätetään suojaamatta, on vaarana, että kilpailijat voivat hyödyntää niitä ja vahingoittaa yrityksen liiketoimintaa.

Asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoja ja vinkkejä avustuksen tehokkaaseen hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Avustamme lisäksi tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten tekemisessä sekä itse tuen hakemisessa.

Pamela Lönnqvist


Pamela Lönnqvist työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä Senior Legal Advisor, Intellectual Property -roolissa painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Pamela toimii Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitajana.