Patentti – Patentin loukkaus ja loukkaustilanteet

Jos epäilet kilpailijan loukkaavan patenttiasi

Jos kilpailijan havaitaan tuoneen markkinoille tuotteen, jonka tekninen rakenne vaikuttaa samalta kuin oman tuotteen rakenne, on joissain tapauksissa aivan ensimmäiseksi paikallaan arvioida oman tuotteen rakenne suhteessa oman patentin suojavaatimuksissa määriteltyyn tekniseen ratkaisuun. Jos nimittäin patentin hakemisesta on jo kulunut pitkä aika, on järkevää alkuun varmistaa, että oma tuotekehitys ei vuosien mittaan ole vienyt tuotteessa käytettyä teknistä ratkaisua patentin suojapiirin ulkopuolelle.

Patentin loukkaustahan arvioidaan patenttivaatimusten perusteella, eikä sen pohjalta, onko kilpailijan tuotteen rakenne samanlainen kuin patentinhaltijan valmistaman ja myymän tuotteen rakenne. Tämä, samoin kuin kilpailijan tuotteen teknisen rakenteen arvioiminen suhteessa patentin suojapiiriin, on jälleen luontevaa antaa ammattitaitoisen patenttiasiamiehen tai juristin (tai näiden yhdessä), tehtäväksi.

Jos arviossa päädytään siihen, että kilpailijan tuotteen tekninen rakenne vastaa patenttivaatimuksissa määriteltyä, on asiassa etenemiseksi valittavissa esimerkiksi yhteydenotto kyseiseen kilpailijaan, tai loukkauksen vakavuudesta riippuen loukkauskanteen, tai myös väliaikaista kieltoa koskevan hakemuksen jättäminen oikeudelle ilman ennakoivaa yhteydenottoa. Ensimmäiseen vaihtoehtoon päädyttäessä on syytä pitää huoli siitä, että yhteydenpito tapahtuu asiallisesti.

Esimerkiksi yksinoikeuden loukkauksesta kertovien kirjeiden lähettäminen loukkaajaksi epäillyn kilpailijan tuotteitten jälleenmyyjille on oikeuskäytännössä katsottu olleen siten sopimatonta, että varoituskirjeitä lähettänyt yritys joutui korvausvelvolliseksi, kun pääasiassa myöhemmin todettiin, että kirjeissä viitattua loukkausta ei ollutkaan tapahtunut.

Mahdollista väliaikaiskieltoa on mahdollista vaatia myös loukkaajaksi nimettyä kilpailijaa kuulematta. Tällainen kiellon määrääminen vastaajaa kuulematta on kuitenkin käytännössä varsin harvinaista.

Jos väliaikainen kielto määrätään ensimmäisenä prosessitoimena, on hakijan kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta pantava pääasiaa, eli loukkauksen vahvistamista, kieltoa ja loukkauksella aiheutetun vahingon korvaamista koskeva kanne vireille markkinaoikeudessa. Jos asian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos asian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan.

Esa Korkeamäki


Kirjoittaja, osakkaamme Esa Korkeamäki vastaa HH Partnersin immateriaalioikeuden tiimistä painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Esa toimii Suomen AIPPI ry:n puheenjohtajana sekä toimi Suomen asianajajaliiton immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana vuosina 2010-2016.

Artikkelisarjassamme kuvaamme usein esille nousevia kysymyksiä ja/tai haastavia tilanteita patentteihin liittyen.

HH Partners hoitaa patentteihin liittyviä riitoja, mukaan lukien loukkauskanteita, mitätöintiväitteitä ja korvauskysymyksiä sekä kantajan että vastaajan puolella. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat myös patenttien lisensiointi-, luovutus- ja muut sopimustilanteet. Lisäksi konsultoimme esimerkiksi immateriaalioikeussuojaa, eli IPR-suojaa suunniteltaessa tai yleisemmin toiminnan suunnitteluun liittyvissä IPR-kysymyksissä. Patentin haussa suosittelemme käyttämään kumppaneinamme toimivia patenttitoimistoja.