Puolustimme menestyksekkäästi North-West Invest Oy:n tavaramerkkejä hallinnollisissa mitätöintimenettelyissä

HH Partnersin Pauliina Rajala ja Martin von Willebrand edustivat North-West Invest Oy:tä puolustamalla menestyksekkäästi asiakkaan kahta suomalaista tavaramerkkirekisteröintiä ”Hallix, Kattaa Kaiken” ja ”HALLIX covers everything (kuviomerkki)” kahdessa hallinnollisessa menettämis- ja mitätöintimenettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Menettelyt käynnisti vastapuoli. Vastapuoli väitti muun muassa, että edellä mainitut tavaramerkit aiheuttivat sekaannusvaaran heidän kahteen aikaisempaan tavaramerkkiinsä, jotka olivat väitetysti vakiintuneet käytön kautta. Lisäksi vastapuoli väitti, että asiakkaan tavaramerkit oli rekisteröity vilpillisessä mielessä. Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi menettämis- ja mitätöintihakemukset. Päätös on lainvoimainen.


HH Partners avustaa asiakkaitaan tavaramerkkien suojaamisessa ja puolustamisessa kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla. HH Partners neuvoo asiakkaitaan kaikissa tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa, mukaan lukien rinnakkaiselo- ja lisenssisopimusten laatiminen ja neuvotteleminen sekä tavaramerkkioikeuksien rekisteröinti ja puolustaminen tavaramerkkeihin liittyvissä riita-asioissa ja menettelyissä.