Tietosuojan osaamiseen panostettava

EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee siirtymäajan jälkeen voimaan toukokuussa 2018. Se tuo mukanaan merkittäviä vaatimuksia organisaatioiden toiminnalle melkein kaikilla aloilla. Myös HH Partners varautuu tähän panostamalla alueen osaamiseen.

Lakimiehemme Henri Tanskanen on suorittanut ANSI-akkreditoidun Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) -sertifioinnin. Kansainvälisen tietosuoja-ammattilaisten järjestön IAPP:n käynnistämästä ja ylläpitämästä CIPP-sertifiointiohjelmasta on muodostunut tietosuoja-alan osaamisen sertifioinnin globaali standardi.

”Tartuin tilaisuuteen, kun IAPP alkuvuonna päivitti sertifiointivaatimuksensa kattamaan vuonna 2018 voimaantulevan Euroopan unionin tietosuojasääntelyn uudistuksen”, Tanskanen kertoo. ”EU:n tietosuoja-asetus tulee vaikuttamaan merkittävästi asiakkaidemme toimintaan mitä moninaisimmilla aloilla, eikä valmistautumisessa kannata enää viivytellä.”

”Tietosuojalainsäädännön vaatimuksien noudattamisessa ei ole kyse vain lain noudattamisesta”, Tanskanen toteaa. ”Sääntelyn paremmalla ymmärryksellä voidaan saavuttaa pitkäaikaisia kilpailuetuja, kun tietosuojan vaatimukset ja organisaation toiminta saadaan sovitettua yhteen. Tällöin jokapäiväinen toiminta tuottaa oikealla tavalla kerättyä tietoa, jota voidaan hyödyntää liiketoimintaa tukevalla tavalla pitkäjänteisesti.”

CIPP/E on eurooppalaisille tietosuoja-ammattilaisille suunnattu sertifikaatti, jota ovat valmistelleet alan johtavat asiantuntijat. CIPP/E:n vaatimukset kattavat eurooppalaisen tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevan sääntelyn sekä EU:n tasolla että kansallisesti, mukaan lukien mm. valvontajärjestelmään, rajat ylittäviin henkilötiedon siirtoihin ja keskeisimpiin käytännön soveltamiskysymyksiin liittyvät oikeudelliset haasteet. Sertifioinnin ylläpitäminen edellyttää ammattilaiselta sitoutumista jatkuvaan kouluttautumiseen ja asiantuntemuksen kehittämiseen.

”Tietosuoja on HH Partnersille varsin globaali liiketoiminta-alue. Tietosuoja-alan toimeksiannoistamme valtaosa on kansainvälisiä, ja meille onkin muodostunut tiivis ja laaja tietosuoja-asioihin painottuva yhteistyöverkosto”, toteaa HH Partnersin teknologiaryhmän vetäjä Martin von Willebrand. ”Asiakkaamme hyötyvät siitä, että palvelumme kattavat heidän globaalitkin tarpeensa.”