Tietojärjestelmähankinta ja hankintalaki kunnissa (artikkeli)

Martin von Willebrand ja Outi Jousi arvioivat hankintalakia kuntien tietojärjestelmähankintojen näkökulmasta. Artikkelissa kerrotaan myös vinkkejä tietojärjestelmäprojekteissa onnistumiseen. Artikkeli on osa COSS ry:n artikkelisarjaa kuntauudistukseen liittyen.

Hankintalaki: helvetinkone vai tie taivaaseen

Kuntien palveluita ohjataan ja tehostetaan tietojärjestelmillä. Kuntauudistuksesta seuraa myös tietojärjestelmien uudistaminen, mikä mahdollistaa palveluiden parantamisen. Kuntauudistus voi tarkoittaa kuntien kasvavaa yhteistyötä tai kuntien yhdistämistä: joka tapauksessa siitä seuraa tietojärjestelmien uudistamistarpeita, kun eri tietojärjestelmillä tuotettuja palveluita tuleekin jatkossa tuottaa yhdellä tietojärjestelmällä tai kun tietyn palveluprosessin pitää ulottua tietojärjestelmästä toiseen.

Kuntauudistusten myötä on tulossa tietojärjestelmien hankintoja: näitä ovat ainakin tietojärjestelmien liittämisprojektit, laajentamisprojektit – olemassa oleva tietojärjestelmä laajennetaan kattamaan isompi alue – ja kokonaan uudet ERP-projektit.

Tietojärjestelmien hankkiminen ei ole yksinkertaista, eikä helppoa. Sen lisäksi, että kuntien tulee osata tietojärjestelmien uudistaminen toiminnan uudistuessa, tulee myös noudattaa hankintalakia. Hankintalakia on kritisoitu huonosta soveltuvuudesta vaikeisiin hankintoihin.

Tässä artikkelissa katsotaan vaativien tietojärjestelmien, toiminnanohjausjärjestelmien (mm. ERP-järjestelmien) hankintaa hankintalain soveltamisen näkökulmasta. Miten hankintalakia tulee soveltaa vai onko hankintalaki itse ongelma tietojärjestelmiä hankittaessa?

Onnistunut hankinta ja hankinnan toiminnalliset vaiheet

Jotta voidaan tavoitella hankinnan onnistumista, tulee aikaisessa vaiheessa määritellä, milloin hankinta on onnistunut. Hankinnassa pitäisikin pystyä hahmottamaan seuraavat osat: …

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan coss.fi:ssä.