HH Partners tuki DigiFinland Oy:tä IPR-strategian laadinnassa

Kuva: Unsplash / Joshua Sortino

Asianajotoimisto HH Partners Oy ja osakas Martin von Willebrand tuki DigiFinland Oy:ta IPR-strategian laadinnassa.

DigiFinland kehittää ja ylläpitää vaikuttavuutta parantavia kansallisia palvelukokonaisuuksia, erityisesti hyvinvointialueiden ja Helsingin käyttöä varten, HUS:n tarpeet ja rooli huomioiden.

”Hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS:n kehittämistarpeet ja kustannuspaineet edellyttävät meiltä innovatiivisuutta ja monisuuntaista yhteistyötä onnistuneen palvelutarjoaman kehittämistä varten. Strategiamme keihäänkärkinä ovat esimerkiksi digitaalisuus mahdollistajana ja tiedolla johtamisen kyvykkyyden edistäminen”, kertoo ekosysteemeistä ja alueasiakkaista vastaava johtaja Mikko Malmgren. ”Tätä varten tarvitsimme IPR-strategian, joka tukee monisuuntaisessa yhteistyössä ja toimii mahdollistajana maailmassa, jossa tulee huomioida niin hallinnon lainsäädännöstä kuin tietosuojasta aiheutuvat vaatimukset ja pystyä rakentamaan avointa yhteistyötä kovia IPR-oikeuksia unohtamatta. HH Partnersin asiantuntemuksella loimme konkreettiset toimintatavat ja työkalut, joilla pystymme palveluiden kehityksessä nämä järjestelmällisesti huomioimaan.”

”Minkä tahansa osastrategian tulee palvella organisaation kokonaisuuden strategiaa. Strategian täytyy olla sekä järjestelmällisesti toteutettavissa että auttaa käytännön työssä. Lisäksi strategian toteutusta tulee mitata ja seurata”, määrittelee osakas Martin von Willebrand, joka vastaa teknologian osaamisalueesta HH Partnersilla ja toimii asiantuntijana IPR-osaamisalueella. ”IPR-strategiassa huomioidaan luonnollisesti perinteisten IPR:ien kytkeminen organisaation strategiaan. DigiFinlandilla päädyimme lisäksi käsittelemään varsin laajasti immateriaalisia oikeuksia ja ilmiöitä ja niiden oikeaa huomioimista kokonaisuuden strategiassa. Eräänä johtoajatuksena oli, että puramme palveluiden kehityksen esteitä ajoissa ja voimistamme vahvistavia tekijöitä. Tarve avoimeen yhteistyöhön niin asiakkaiden välillä kuin ekosysteemin kanssa edellyttää myös omia työkalujaan.”


Vaikuttavia, yhdenvertaisia ja haluttuja julkisia digipalveluja Suomeen: DigiFinland on valtion omistama voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Valtioneuvoston yleisistunto on oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväksymään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn, jonka seurauksena enemmistö yhtiön osakkeista luovutetaan vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien.

Yhtiön erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi erityistehtävänämme on tukea viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntämistä sekä edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta. Yhtiö edistää myös tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutusta ja tulevaisuuden digitalisaation mahdollistamista.


HH Partners huolehtii asiakkaidensa immateriaalioikeuksista kokonaisvaltaisesti IPR-strategian luomis- ja ennakkotutkimusvaiheesta niiden hyödyntämisvaiheeseen saakka. Huomioimme yrityksen IPR-strategian sopimuksissa ja loukkauksiin puuttumisessa. Aineettomien oikeuksien tarkka tunnistaminen sekä niiden oikea-alainen ja oikein kohdennettu suojaaminen, hallinnointi ja johdonmukainen hyödyntäminen muodostavat yhden yrityksen liiketoiminnan keskeisistä menestystekijöistä. HH Partnersin IPR-alan tunnustettua osaamista täydentää juristiemme monipuolinen kokemus teknologia-alan oikeudellisissa asioissa.