Avoimen lähdekoodin hallinta yrityksissä

Martin von Willebrand ja Mikko-Pekka Partanen kirjoittavat avoimen lähdekoodien pakettien hallinnasta yrityksissä äskettäin julkaistussa International Free and Open Source Softare Law Review:ssä (IFOSSLR).

Artikkelin lyhennelmästä: ”Free and open source software (“FOSS”) package review is an essential part of license compliance when businesses take into use FOSS. This article discusses the practical process of package review and the legal questions that arise and conclusions that can be made. Furthermore this article presents the process and a number of legal conclusions applied by Validos ry, an association for performing package review and sharing its results.”

”Kirjoituksessa esitellään detaljoidusti yksi avoimen lähdekoodin pakettien arviointimalli, jota kaikki yritykset voivat hyödyntää avoimen lähdekoodin pakettien arviointityössään. Artikkelin lisenssiksi valittu Creative Commons -lisenssi sallii myös teoksen muokkaamisen, eli artikkelia voi varsin vapaasti hyödyntää vaikkapa yrityksen avoimen lähdekoodin politiikkaa laadittaessa”, kertoo Martin von Willebrand, toinen artikkelin kirjoittajista ja HH Partnersin teknologiaosaamisalueen vetäjä.

Artikkeli on kaikkien ladattavissa IFOSSLR:n nettisivuilta.

IFOSSLR on yhteistoiminnallinen ja kansainvälinen oikeudellinen julkaisu, jonka tarkoituksena on kasvattaa lakimiesten tietoa ja osaamista avoimen lähdekoodiin liittyvistä asioista. Kaikki julkaisun artikkelit vertaisarvioidaan.