Puolustimme menestyksekkäästi North-West Invest Oy:n tavaramerkkejä hallinnollisissa mitätöintimenettelyissä

HH Partnersin Pauliina Rajala ja Martin von Willebrand edustivat North-West Invest Oy:tä puolustamalla menestyksekkäästi asiakkaan kahta suomalaista tavaramerkkirekisteröintiä ”Hallix, Kattaa Kaiken” ja ”HALLIX covers everything (kuviomerkki)” kahdessa hallinnollisessa menettämis- ja mitätöintimenettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Menettelyt käynnisti vastapuoli. Vastapuoli väitti muun muassa, että edellä mainitut tavaramerkit aiheuttivat sekaannusvaaran heidän kahteen aikaisempaan tavaramerkkiinsä, jotka olivat väitetysti vakiintuneet […]

Lue lisää

HH Partnersin webinaari 18.4.2024 klo 9.30-11.00

Immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet työsuhteessa Immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet ovat useimmille yrityksille niiden koosta tai toimialasta riippumatta kriittisen tärkeä menestystekijä. Kun henkilö tekee teoksen, mallin tai keksinnön, tästä syntyvät immateriaalioikeudet kuuluvat pääsääntöisesti henkilölle itselleen. Työoikeudellinen lähtökohta taas on pitkälti se, että työn tulos kuuluu työnantajalle. Nämä vastakkaiset lähtökohdat saattavat aiheuttaa epäselviä tilanteita, mikäli yrityksessä ei ole ennalta pyritty […]

Lue lisää

Liikesalaisuus suojamuotona

Liikesalaisuutena suojataan salaista sen haltijan elinkeinotoiminnan kannalta arvokasta tietoa. Samalla liikesalaisuudella voi olla useita haltijoita, myös toisistaan tietämättä. Siten liikesalaisuus ei anna haltijalleen yksinoikeutta toisin kuin niin sanotut perinteiset immateriaalioikeudet eli tekijänoikeus ja teollisoikeudet. Liikesalaisuuden kannalta olennaista onkin, että muut eivät tiedä sen tarkkaa sisältöä. Vaikka liikesalaisuuden olemassaolo voikin olla julkista, tulee sen sisällön olla […]

Lue lisää

Mikä on liikesalaisuus?

HH Partnersin liikesalaisuuksia koskeva artikkelisarja pureutuu liikesalaisuuteen oikeudellisena suojamuotona. Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa lähdetään liikkeelle siitä, mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan.   Liikesalaisuuslaki määrittää sen mitä voidaan pitää liikesalaisuutena   Suomessa liikesalaisuuksia varten on ollut voimassa oma erityislakinsa liikesalaisuuslaki vuodesta 2018 alkaen. Laki perustuu EU-direktiiviin, minkä vuoksi samankaltaisia edellytyksiä sovelletaan myös muissa EU-jäsenmaissa. Suomessa liikesalaisuuslain ohella rikoslain elinkeinorikoksia koskevassa 30 […]

Lue lisää

Artikkelisarja liikesalaisuuksista

HH Partnersin liikesalaisuuksia koskeva artikkelisarja pureutuu liikesalaisuuden käsitteeseen, sitä koskevaan suojaan ja liikesalaisuuksien puolustamiseen. Sarjassa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan? Millaista suojaa liikesalaisuudet nauttivat? Miten toimijat voivat suojata liikesalaisuutensa, ja mitä oikeudenloukkaustilanteissa on mahdollista tehdä? Mitä eroa on tiedolla ja datalla?  Liikesalaisuuksien suoja on yrityksille keskeinen aineeton voimavara, jolla on huomattavaa rahallista […]

Lue lisää

Euroopan unionin datasäädös tuli voimaan – milloin soveltaminen alkaa?

Euroopan unionin datasäädöksen soveltaminen on jälleen askeleen lähempänä, koska datasäädös on tullut voimaan 11.1.2024. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtölaskenta datasäädöksen soveltamiseen on alkanut ja seuraavat ajankohdat onkin syytä laittaa muistiin:  Datasäädöstä aletaan soveltaa 11.9.2025  Datasäädöksen soveltaminen aloitetaan porrastetusti, mikä antaa organisaatioille jonkin verran joustoa. Ensimmäisessä vaiheessa 11.9.2025 alkaen aletaan soveltaa suurinta osaa säädöksen asettamista oikeuksista […]

Lue lisää

Euroopan unionin datasäädös hyväksyttiin – mitä tämä tarkoittaa yritysten kannalta?

Datasäädös (Data Act) on osa Euroopan unionin datastrategiaa. Euroopan unionin harmonisointitavoitteena on datasäädöksen osalta ollut varmistaa datan arvon jakautuminen eri toimijoiden välillä, kilpailukykyinen markkina, avoimet mahdollisuudet datavetoiselle innovoinnille ja tehdä pääsy dataan helpommaksi kaikille. Datasäädöksellä vahvistetaan säännöt esineiden internetin (Internet of Things, IoT) laitteiden tuottaman datan käytön osalta. Datasäädöksen keskiössä onkin säännellä sitä, miten käyttöoikeudet […]

Lue lisää

Uusi artikkelisarja: Data

Data on nykyään keskeisessä roolissa kaikessa liiketoiminnassa. EU on osana digitaalista strategiaansa ehdottanut ja hyväksynyt monia datan käyttöä koskevia säädöksiä, kuten datasäädöksen ja datahallintosäädöksen, joiden tarkoituksena on luoda turvallinen ja oikeudenmukainen digitaalinen toimintaympäristö, jossa muu kuin henkilötietoja koskeva data liikkuu vapaasti.  Toimijoiden on tärkeä tunnistaa millaisia käyttäjien tietoja ne käyttävät, sillä säädökset luovat uusia velvollisuuksia. […]

Lue lisää

Tehoa kriittisen tiedon hallintaan liikesalaisuuksien ohjesäännöllä

Liikesalaisuudet ovat yrityksille arvokasta pääomaa ja kilpailuvaltti. Niiden suojaaminen on osa yritysten toimintaa. Kaikilla yrityksillä on sellaista taloudellista ja/tai teknistä tietoa, jonka salassa pitäminen on yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittistä ja joka antaa yritykselle kilpailuetua muihin yrityksiin nähden tai jonka tuleminen julkiseksi voi heikentää yrityksen asemaa markkinoilla. Liikesalaisuuksien suojaaminen vaatii ohjeistuksen, joka on linjassa organisaation strategian  ja […]

Lue lisää