Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen siirtämistä nykyisen omistajan lähipiiriin kuuluvalle yrityksen toiminnan jatkajalle. Monesti sukupolvenvaihdos tarkoittaa yrityksen omistuksen ja päätösvallan siirtämistä vanhemmilta lapsille. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa monella eri tavalla – lahjalla, perintönä, testamentilla, liiketoiminnan kaupalla, osakkeiden lunastuksella, osakeannilla tai mahdollisesti alihintaisella osakekaupalla. Omistus ja määräysvalta voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain, yhdellä kertaa tai vaiheittain tai erilaisten keinojen yhdistelmänä.

Verosuunnittelun rooli

Verosuunnittelu on myös yksi tekijä sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa: mahdollista on esimerkiksi vero- ja muista syistä pidättää oikeus yhtiön tuottamaan voittoon tai osa siitä luovuttajalle eliniäksi tai määräajaksi. Verosuunnittelu ei kuitenkaan voi olla ainoa toimenpiteitä rytmittävä tekijä vaan lähtökohdaksi tulee ottaa itse toiminnan tarpeiden lisäksi myös luovuttajan ja toiminnan jatkajan tarpeet.

Sopimukset ja muut oikeudelliset toimet

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapaa suunniteltaessa tulee selvittää sekä luovuttajan että toiminnan jatkajan tavoitteet ja tarpeet. Riippuen valitusta toteutustavasta sukupolvenvaihdos voi edellyttää monia erilaisia toimenpiteitä, esimerkiksi sopimusten laatimista, sopimussuhteiden päättämistä, verottajalta saatavan ennakkokannan hakemista, yritysmuodon muutosta, jakautumista tai yhtiön varojen jakamista. Sukupolvenvaihdoksen oikealla suunnittelulla voidaan saavuttaa verotuksellisesti paras lopputulos sekä yhtiöstä luopuvalle että toimintaa jatkavalle osapuolelle.

HH Partnersin juristeista erityisesti Arto Kukkosella ja Miika Erkkilällä on kokemusta sukupolvenvaihdosten toteuttamisesta ja asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan toteutustavan löytämisestä.