Palvelut

Teknologia

Teknologia-alan oikeudellisissa asioissa edellytetään kykyä sovittaa yhteen nopeasti kehittyvä liiketoiminta hitaasti muuttuvan sääntely-ympäristön kanssa. Mitä radikaalimpi liikeidea, sitä enemmän kokemusta ja näkemystä tarvitaan oikeudellisten vaatimusten yhteensovittamisessa liiketoiminnan kanssa niin, että ratkaisut tukevat liiketoiminnan tavoitteita. Löydämme tällaiset ratkaisut yhdessä asiakkaamme kanssa. Tämän mahdollistavat juristiemme laaja ja monipuolinen kokemus alan tehtävistä ja jatkuvasti uutta etsivä työskentelytapamme.

Hoitamiimme teknologia-alan toimeksiantoihin kuuluvat muun muassa tietojärjestelmä- ja ulkoistusprojektit, sopimusneuvottelut, IPR-strategioiden ja -toimintatapojen suunnittelu sekä tuotteiden ja liiketoiminnan oikeudellinen strukturointi ja suunnittelu. Meillä on monipuolista asiantuntemusta myös Internet-liiketoimintojen ja sähköisen kaupankäynnin juridiikasta sekä tietosuoja- ja yksityisyyskysymyksistä. Osaamistamme täydentää se, että osa teknologiajuristeistamme hoitaa myös immateriaalioikeudellisia tehtäviä. Tämän lisäksi meillä on kattava kokemus erityyppisten teknologiaan liittyvien riitojen hoitamisesta, esimerkiksi koskien tietojärjestelmätoimituksia.

Laajan kansainvälisen verkostomme avulla voimme auttaa asiakkaitamme lähes kaikkialla maailmassa. Olemme myös jäsenenä erityisesti teknologian, sähköisen kaupan, tietosuojan ja yksityisyyskysymysten juridiikkaan keskittyvässä Euroopan laajuisessa Ecomlex-yhteisössä.

Toimistomme teknologiaosaamista ja juristejamme suositellaan laajasti kansainvälisissä julkaisuissa. Itse asiassa jokaista teknologiaryhmämme kokeneempaa juristia suositellaan useassa eri julkaisussa.