Palvelut

Teknologia

Teknologia-alan oikeudellisissa asioissa edellytetään kykyä sovittaa yhteen nopeasti kehittyvä liiketoiminta hitaasti muuttuvan sääntely-ympäristön kanssa. Mitä radikaalimpi liikeidea, sitä enemmän kokemusta ja näkemystä tarvitaan oikeudellisten vaatimusten yhteensovittamisessa liiketoiminnan kanssa niin, että ratkaisut tukevat liiketoiminnan tavoitteita. Löydämme tällaiset ratkaisut yhdessä asiakkaamme kanssa. Tämän mahdollistavat juristiemme laaja ja monipuolinen kokemus alan tehtävistä ja jatkuvasti uutta etsivä työskentelytapamme.

Hoitamiimme teknologia-alan toimeksiantoihin kuuluvat muun muassa

  • tietojärjestelmä- ja ulkoistusprojektit
  • sopimusneuvottelut
  • IPR-strategioiden ja -toimintatapojen suunnittelu
  • tuotteiden ja liiketoiminnan oikeudellinen strukturointi ja suunnittelu

Meillä on monipuolista asiantuntemusta myös

  • Internet-liiketoimintojen ja sähköisen kaupankäynnin juridiikasta
  • tietosuoja- ja yksityisyyskysymyksistä, sekä
  • erityyppisten teknologiaan liittyvien riitojen hoitamisesta, esimerkiksi koskien tietojärjestelmätoimituksi

Osaamistamme täydentää se, että osa teknologiajuristeistamme hoitaa myös immateriaalioikeudellisia tehtäviä.

Laajan kansainvälisen verkostomme avulla voimme auttaa asiakkaitamme lähes kaikkialla maailmassa. Olemme myös jäsenenä erityisesti teknologian, sähköisen kaupan, tietosuojan ja yksityisyyskysymysten juridiikkaan keskittyvässä Euroopan laajuisessa Ecomlex-yhteisössä.

Toimistomme teknologiaosaamista ja juristejamme suositellaan laajasti kansainvälisissä julkaisuissa, ja jokaista teknologiaryhmämme kokeneempaa juristia suositellaankin useassa eri julkaisussa.