Asiantuntemuksemme

Teknologia-alan oikeudellisissa asioissa edellytetään kykyä sovittaa yhteen nopeasti kehittyvä liiketoiminta hitaasti muuttuvan säännöstön kanssa. Mitä uudempi liiketoiminta on kyseessä, sitä enemmän kokemusta ja näkemystä tarvitaan oikeudellisten vaatimusten yhteensovittamisessa liiketoiminnan kanssa niin, että ratkaisut tukevat liiketoiminnan tavoitteita.

Löydämme yhdessä asiakkaamme kanssa sellaiset ratkaisut tämän oikeudellisiin tarpeisiin, joilla autamme ja tuemme asiakastamme liiketoimintatavoitteidensa toteuttamisessa. Tämän mahdollistavat juristiemme laaja ja monipuolinen kokemus alan tehtävistä ja jatkuvasti uutta etsivä työskentelytapamme.

Meillä on laaja asiantuntemus ja kokemus erityyppisten teknologiaan liittyvien riitojen hoitamisesta, esimerkiksi tietojärjestelmätoimituksia koskevista riidoista. Hoitamiimme teknologia-alan toimeksiantoihin kuuluvat muun muassa tietojärjestelmä- ja ulkoistusprojektit, sopimusneuvottelut, IPR-strategioiden ja -toimintatapojen suunnittelu sekä tuotteiden ja liiketoiminnan oikeudellinen strukturointi ja suunnittelu. Meillä on vankka kokemus myös Internet-liiketoimintojen ja sähköisen kaupankäynnin juridiikasta sekä tietosuojakysymyksistä. Osaamistamme täydentää se, että osa teknologiajuristeistamme hoitaa myös immateriaalioikeudellisia tehtäviä.

Laajan kansainvälisen verkostomme avulla voimme auttaa asiakkaittamme lähes kaikkialla maailmassa. Olemme myös jäsenenä teknologia-asioihin keskittyvässä Ecomlex-yhteisössä.

Meillä on laaja asiantuntemus ja kokemus erityyppisten teknologiaan liittyvien riitojen hoitamisesta, esimerkiksi tietojärjestelmätoimituksia koskevat riidat.

Toimistomme teknologiaosaamista ja juristejamme suositellaan laajasti kansainvälisissä julkaisuissa. Itse asiassa jokaista teknologiaryhmämme seniorijuristia suositellaan useassa eri julkaisussa.