Palvelut

Immateriaalioikeudet

Yritykselle kuuluva aineeton pääoma on keskeisessä strategisessa asemassa yrityksen liiketoiminnassa. Kilpailuedun säilyttämisen kannalta aineettoman pääoman tehokas suojaaminen on yleensä välttämätöntä. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan aineettomaan pääomaan liittyvän potentiaalin ja hallinnoimaan immateriaalioikeuksia tehokkaasti sekä maksimoimaan aineettomasta pääomasta saatavan hyödyn.

Meillä on laaja asiantuntemus ja pitkä kokemus erityyppisten immateriaalioikeuksiin liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta. Huolehdimme asiakkaidemme immateriaalioikeuksista kokonaisvaltaisesti aina IPR-strategian luomis-, ja ennakkotutkimusvaiheesta niiden kaupallistamiseen saakka. Lisäksi avustamme asiakkaitamme oikeuksien valvonnassa ja IPR-riitojen ratkaisemisessa.

Asiantuntemuksemme kattaa esimerkiksi:

 • Patentit ja hyödyllisyysmallit
 • Tavaramerkit, toiminimet ja verkkotunnukset
 • Mallioikeudet ja muotoilu
 • Tekijänoikeudet
 • Työsuhdekeksinnöt
 • Liikesalaisuudet
 • Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
 • Markkinointi ja mainonta

Aineettomien oikeuksien tarkka tunnistaminen, sekä niiden oikein kohdennettu ja oikea-aikainen suojaaminen, hallinnointi, valvonta, puolustaminen ja johdonmukainen hyödyntäminen muodostavat yhden yrityksen liiketoiminnan keskeisistä menestystekijöistä.

Hyödynnämme tehokkaasti laajaa toimialatuntemustamme tarjotaksemme asiakkaillemme liiketoimintalähtöistä neuvontaa IPR-asioissa asiakkaamme yksilölliset tarpeet huomioiden.

Avustamme asiakkaitamme esimerkiksi seuraavissa IPR-asioissa:

 • IPR-strategia
 • Työsuhdekeksintöohjesääntö ja palkitsemispolitiikka
 • Liikesalaisuusohjesääntö
 • Brändi- ja tavaramerkkistrategia kattaen toiminimet ja verkkotunnukset
 • Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • Kaupallinen ja strateginen neuvonta immateriaalioikeuksien hyödyntämisessä
 • Sopimusneuvottelut
 • Immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten, kuten tutkimus- ja kehityssopimusten, lisenssien, myynnin ja franchising-sopimusten sekä rinnakkaiselosopimusten laatiminen ja neuvotteleminen
 • Avustaminen kansallisissa, kansainvälisissä ja EU-laajuisissa tavaramerkkihakemuksissa
 • Tavaramerkki- ja mallioikeussalkkujen hallinta
 • Olemassa olevien rekisteröintien seuranta ja uusiminen
 • IPR due diligence yritysjärjestelyiden yhteydessä
 • IPR-auditointi

Lisäksi tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityä koulutusta immateriaalioikeuksista.

Juristiemme kokemus ja ammattitaito erilaisten immateriaalioikeudellisten toimeksiantojen hoitamisessa on jo pitkään tunnustettu alan kansainvälisissä ranking-julkaisuissa. Immateriaalioikeusalan tunnustettua osaamistamme täydentää juristiemme monipuolinen kokemus teknologia-alan oikeudellisista asioista.

Edustamme asiakkaitamme IPR-asioissa:

 • markkinaoikeudessa
 • korkeimmassa hallinto-oikeudessa
 • korkeimmassa oikeudessa
 • EU-tuomioistuimissa
 • PRH:n, EUIPO:n ja WIPO:n tavaramerkkiväite- ja mitätöintimenettelyissä
 • tekijänoikeusneuvostossa
 • työsuhdekeksintölautakunnassa
 • Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnassa
 • IPR-rikosasioissa käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa

Laajan kansainvälisen kumppaniverkostomme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme apua IPR-asioissa lähes kaikkialla maailmassa.