Asiantuntemuksemme

Yritystoiminnassa on yritykselle kuuluva aineeton pääoma usein keskeisessä strategisessa asemassa. Aineettomaan pääomaan kuuluvat yhtäältä niin sanotut teollisoikeudet eli tavaramerkit, patentit ja mallisuojat sekä toisaalta muut immateriaaliset yksinoikeudet kuten tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja mainittuihin oikeuksiin liittyvät lisenssit ja muut sopimukset. Erityisesti tunnusmerkkioikeuksiin liittyvien asioiden kanssa lomittuvat myös markkinointioikeudelliset asiat.

Meillä on laaja asiantuntemus ja kokemus erityyppisten immateriaalioikeuksiin liittyvien riitojen hoitamisesta, esimerkiksi patentti-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja työsuhdekeksintöriidoista. Aineettomien oikeuksien tarkka tunnistaminen, sekä niiden oikea-alainen ja oikein kohdennettu suojaaminen, hallinnointi ja johdonmukainen hyväksikäyttö muodostavat yhden yrityksen liiketoiminnan keskeisistä menestystekijöistä.

Huolehdimme asiakkaidemme immateriaalioikeuksista kokonaisvaltaisesti IPR-strategian luomis-, ja ennakkotutkimusvaiheesta niiden hyväksikäyttövaiheeseen saakka. Immateriaalioikeusalan tunnustettua osaamistamme täydentää juristiemme monipuolinen kokemus teknologia-alan oikeudellisissa asioissa.

Lakimiestemme kokemus ja ammattitaito erilaisten immateriaali- ja markkinointioikeudellisten tehtävien hoitamisessa on jo pitkään tunnustettu alan kansainvälisissä ranking-julkaisuissa.