Palvelut

Tietosuoja

Autamme asiakkaittamme monipuolisesti tietosuojasääntelyyn ja yksityisyyden suojaan liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi:

  • tietosuojakulttuurin ja sääntelyn noudattamisen kehittäminen,
  • GDPR-kartoitukset ja muu auditointi,
  • vaikutustenarvioinnit (DPIA, PIA, TIA),
  • käsittelysopimusten laatiminen, arviointi ja neuvottelu,
  • tietosuojan suunnittelu uusien tuotteiden yhteydessä (sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja),
  • rekisteröidyn informointi, käsittelyselosteet ja muu dokumentointi,
  • tietosuojatarkastukset yritysjärjestelyihin liittyen,
  • rekisteröidyn tietopyynnöt,
  • tietoturvaloukkaukset ja varautuminen sekä
  • tietosuojan pysyvän compliancen käytänteet ja työkalut.