Martin von Willebrandille Thought Leaders -tunnustus Who’s Who Legalin Data 2019 –listauksessa

HH Partnersin osakas Martin von Willebrand on mukana Who’s Who Legalin julkaisussa WWL: Data 2019, osana ”Thought Leaders” -listauksia sekä informaatioteknologian (Information Technology) että henkilötietojen tietoturvan & suojaamisen (Data Privacy & Protection) osa-alueilla. WWL:n mukaan: ”Thought Leader –nimityksen ovat saaneet yksilöt, jotka ovat saanneet eniten nimityksiä vertaisiltaan, legal counseleilta sekä muilta markkinalähteiltä tänä vuonna. Tutkimuksemme mukaan he ovat aidosti erinomaisia ammatinharjoittajia ja alansa ehdotonta parhaimmistoa.” von Willebrand on huomioitu WWL:n toimesta myös aikaisempina vuosina.

Who’s Who Legal on tunnettu oikeudellinen julkaisu, jota Law Business Research Limited on julkaissut jo vuodesta 1996 lähtien. Se julkaisee raportteja ja listauksia menestyneistä asianajajista ja toimii referenssinä oikeudellisten asiantuntijoiden löytämisessä.

Who’s Who Legal on ylpeä lahjomattomuudestaan. Sen sivustolla on yli 24 000 yksityisen puolen juristia ympäri maailmaa sekä lisäksi neuvoa-antavia ammattilaisia yli 150 kansallisesta hallintoalueesta.