Ajankohtaisia vinkkejä tietosuojan toteuttamiseen

Organisaation prosesseja on hyvä tarkastella säännöllisesti tietosuojan näkökulmasta ja varmistaa, että tietosuojavaatimukset on huomioitu asianmukaisella tavalla kaikessa toiminnassa, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja koskettaa käytännössä jokaista yritystä, sillä henkilötietojen käsittelyltä on mahdotonta välttyä niin kauan kuin yrityksellä on asiakkaita ja omia työntekijöitä. Alle olemme koonneet muutamia ajankohtaisia ja käytännönläheisiä vinkkejä tietosuojan toteuttamiseen. Mukaan on myös […]

Lue lisää

Tavaramerkki – tavaramerkin valvonta ja puolustaminen

Jotta tavaramerkin haltija säilyttää yksinoikeuden rekisteröimäänsä tavaramerkkiin, tulee tavaramerkin haltijan aktiivisesti valvoa tavaramerkkiä ja puuttua tavaramerkin luvattomaan käyttöön. Pelkkä tavaramerkin rekisteröiminen ei vielä takaa sitä, etteikö tavaramerkki voisi joutua kopioimisen kohteeksi. Kolmas osapuoli saattaa tarkoituksellisesti pyrkiä hyödyntämään tavaramerkin saavuttamaa mainetta ja tunnettuutta ja ryhtyy luvatta hyödyntämään tavaramerkkiä omien tuotteiden tai palveluidensa yhteydessä. Aina tavaramerkin loukkaaminen […]

Lue lisää

Digipalveluasetusta sovelletaan 17.2.2024 alkaen kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin

EU:n digipalveluasetusta (Digital Services Act, DSA) aletaan soveltaa 17.2.2024 alkaen kaikkiin verkkoalustoihin ja verkon välityspalvelujen tarjoajiin. Asetuksen tavoitteena on vähentää laitonta sisältöä ja toimintaa verkon välityspalveluissa sekä lisätä palvelujen läpinäkyvyyttä. Palvelujentarjoajille asetettavien velvoitteiden tarkoituksena on parantaa käyttäjien oikeuksia ja tehostaa perusoikeuksien toteutumista verkkoympäristössä. Samalla sääntely tähtää parempien innovaatiomahdollisuuksien ja kilpailukyvyn lisäämiseen tuomalla Euroopan unionin tasoiset […]

Lue lisää

Tutustu uusiin kollegoihimme: Jatro Pihlavamäki ja Sonja Laamanen

HH Partnersin asiantuntijatiimi on viime kuukausina saanut vahvistusta, sillä joukkoomme on liittynyt kaksi uutta juristia: Jatro Pihlavamäki ja Sonja Laamanen. Olemme erityisen iloisia saadessamme Jatron takaisin tiimiimme. Hän työskenteli jo opiskeluaikanaan HH Partnersilla harjoittelijana, ja kävi kartuttamassa kokemusta associate traineena toisessa suuressa liikejuridiikan asianajotoimistossa. Valmistuttuaan Jatro liittyi takaisin tiimimme juristiksi ja neuvoo asiakkaitamme nyt erityisesti […]

Lue lisää

Tavaramerkki – miten käytät tavaramerkkiäsi oikein?

Jotta onnistuisit säilyttämään tavaramerkkiesi arvon, on sinun hyvä tietää muutama seikka tavaramerkkien käytöstä. Yksin tavaramerkin rekisteröiminen ei riitä yksinoikeuden säilyttämiseen. Tavaramerkkiä tulee nimittäin myös aktiivisesti käyttää liiketoiminnassa, muutoin vaarana on tavaramerkin menettäminen. Ei ole myöskään aivan yhdentekevää, miten käytät yrityksesi tavaramerkkejä. Myös vääränlainen merkin käyttö voi nimittäin pahimmassa tapauksessa johtaa rekisteröinnin menettämiseen. Alle olemme koonneet […]

Lue lisää

Tavaramerkki – minkälainen on hyvä merkki rekisteröinnin näkökulmasta?

Mitä tahansa merkkiä ei ole mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinä. Tavaramerkkilainsäädäntö nimittäin asettaa tavaramerkin rekisteröimiselle tiettyjä edellytyksiä. Nämä edellytykset on hyvä huomioida jo varhaisessa vaiheessa, kun tavaramerkkejä ollaan valitsemassa yrityksen käyttöön. Rekisteröintikelvottomien tavaramerkkien käyttöön ottaminen ei nimittäin ole yritykselle eduksi. Mikäli yritys käyttää sellaista tavaramerkkiä, jonka suojaaminen tavaramerkkirekisteröinnillä ei ole mahdollista, syntyy riski siitä, että kolmannet osapuolet […]

Lue lisää

Tavaramerkki – mitä hyötyä on tavaramerkin rekisteröimisestä?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tuotteet kilpailijoiden tuotteista Tavaramerkin ydinfunktiona on yrityksen tuotteiden ja palveluiden erottaminen toisten yritysten tuotteista ja palveluista. Tavaramerkit siis auttavat yritystä erottumaan kilpailijoistaan. Mieleenpainuva tavaramerkki on usein ratkaiseva tekijä, kun asiakas etsii yrityksen tuotetta muiden vastaavien markkinoilla olevien tuotteiden joukosta. Tavaramerkeillä voidaan toisaalta myös vaikuttaa siihen, minkälaisia mielikuvia asiakkaille syntyy […]

Lue lisää

Artikkelisarja tavaramerkeistä

Tavaramerkit yhdessä yrityksen muun aineettoman omaisuuden kanssa voivat muodostaa huomattavan osan yrityksen taloudellisesta arvosta ja liiketoiminnan lähtökohdista. Aineeton omaisuus luo usein yritykselle kilpailuetua suhteessa muihin alan toimijoihin. Tavaramerkeillä on olennainen rooli osana yrityksen aineetonta omaisuutta ja usein tavaramerkki voi olla yksi niistä tärkeimmistä tekijöistä, joka erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut markkinoilla toimivien kilpailijoiden tuotteista ja […]

Lue lisää