Asiantuntemuksemme

Erityisosaamisalueidemme lisäksi huolehdimme useiden yritysten myös muista oikeudellisista tarpeista kokonaisvaltaisesti sekä tuemme yritysten omien lakiosastojen työtä osaamisellamme ja kiiretilanteissa. Lakimiehillämme on monipuolinen osaaminen liiketoiminnan yleisjuridiikasta, kuten erilaisten sopimusten laatimisesta ja neuvotteluista, työsuhdeasioista ja yhtiöoikeudellisista asioista.

Toimialakohtainen tuntemuksemme ja erityisalueiden osaamisemme täydentävät yleisjuridiikan osaamistamme. Neuvottelemme esimerkiksi agentti-, jälleenmyynti- ja lisenssisopimuksia sekä autamme asiakkaitamme työ- ja johtajasopimusten sekä kannustinjärjestelmien laadinnassa ja muissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Meillä on vankka kokemus yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävien hoitamisesta sekä erilaisten yhtiöoikeudellisten järjestelyjen toteuttamisesta, kuten yhtiöiden perustamisista, sulautumisista, jakautumisista ja purkamisista. Hoidamme myös julkisiin hankintoihin liittyviä toimeksiantoja sekä kiinteistöoikeudellisia asioita.

Riitoja ei ole aina mahdollista välttää. Olipa kysymys rutiiniasiasta tai monimutkaisesta teknisestä riidasta, tavoitteemme on aina saavuttaa päämiehellemme paras mahdollinen lopputulos. Riidanratkaisutoimintamme käsittää asioiden hoitamisen yleisissä tuomioistuimissa ja erikoistuomioistuimissa, välimiesmenettelyssä sekä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä. Meillä on laaja asiantuntemus ja kokemus erityyppisten yhtiöoikeudellisten riitojen sekä sopimus- ja vahingonkorvausriitojen hoitamisesta samoin kuin immateriaalioikeuksiin liittyvistä riidoista sekä riidoista, jotka liittyvät telekommunikaatioalaan ja informaatioteknologiaan, rakentamiseen, konkursseihin ja maksukyvyttömyyteen, työoikeuteen, vakuuksiin, kilpailu- ja markkinointioikeuteen, verotukseen sekä työturvallisuuteen.

True partnership -toimintaperiaatteemme ja palveluasenteemme hyödyttävät asiakastamme: tavoitteenamme on auttaa asiakastamme hallitsemaan riskinsä. Avustamme asiakastamme tämän yksittäisissä sopimus- tai muissa tarpeissa, mutta tarvittaessa konsultoimme asiakastamme myös yleisemmin, esimerkiksi auttamalla asiakastamme suunnittelemaan ja hallinnoimaan sopimusprosessejaan tai kouluttamalla asiakkaamme henkilökuntaa.

Uskomme siihen, että tekemällä palveluistamme tehokkaita ja niiden käyttämisestä mutkatonta, autamme asiakkaitamme parhaalla tavalla saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa. Asiakkaidemme menestymisen myötä toimistommekin menestyy.