Palvelut

Avoin teknologia

HH Partnersilla on Suomen todennäköisesti laajin avoimen teknologian osaamisryhmä. Avoimia teknologioita hyödyntäville on tyypillistä, että liiketoimintamallit poikkeavat suljetun teknologian malleista. Hyvä ymmärryksemme ja kokemuksemme yhteistyömalleista, avoimista liiketoiminnoista ja ansaintamalleista, yhteisöstä ja teknologiasta auttaa meitä neuvomaan asiakkaitamme tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Avoin teknologia kattaa avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimet rajapinnat, avoimen innovaation sekä näihin liittyvät yritysten ja organisaatioiden yhteistyömallit.

Autamme asiakkaitamme avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

 • Avoimen koodin policy, ns. open source policy

  • Autamme tukemaan organisaatiota avoimen koodin käytössä ja riskien hallinnassa.
  • Autamme kohottamaan organisaation osaamista ja toimintatapoja, mikä auttaa myös osaavien kehittäjien rekrytoinnissa.
  • Koodin kontribuointi on yhä enemmän arkipäivää. Organisaation kehittäjät odottavat sitä ja asiakkaat hyötyvät siitä. Neuvomme, miksi koodin kontribuoiminen – eli lisensoiminen avoimesti avoimen koodin projekteille – todellakin kannattaa, jo pelkästään itsekkäistä syistä.
  • Autamme nykyisen koodin avaamisessa ja neuvomme avoimen kehittämisen parhaissa toimintatavoissa.
  • Osaamisen ja toimintamallien johdosta riskit laskevat ja positiiviset mahdollisuuden kasvavat.
  • Tuemme yksittäisissä compliance-tarkastuksissa sekä haastavissa rajanvetokysymyksissä.
 • Automatisoidut compliance-tarkastukset

  • Valikoitujen avoimien työkalujen käyttöönotto suoraan organisaation CI/CD-putkeen.
 • Yrityskaupat, joissa ohjelmistot merkittävässä osassa

  • Hoidamme koko yrityskaupan juridiikan. Lisäksi meillä on ohjelmistojen IPR:ien ja avoimen teknologian erityistuntemus.
  • Autamme ymmärtämään yrityskaupan kohteeseen liittyviä riskejä sekä kohteen osaamistasoa avoimen koodin hallintaan liittyen.
  • Voimme auttaa kohdetta saamaan toimintatapansa entistä parempaan kuntoon.
  • Voimme auttaa skannauksissa, tai tukea muiden skannausratkaisujen käytössä.
 • Avoimen projektin hallinta

  • Oikean lisenssin valinta ja muut tärkeät politiikat.
  • Miten rakennat avoimen koodin ohjelmistotuotteen projektin ja hallinnan parhaita käytäntöjä noudattaen.
 • Tuki strategian kehittämisessä

  • Miten hyödynnätte avointa koodia liiketoimintanne kilpailuedun rakentamisessa?
  • Tuotamme strategiaa koskevat palvelut yleensä yhteistyössä strategiakonsultin kanssa.

HH Partnersin avoimen teknologian ryhmä on viiden hengen kokoinen: ryhmänvetäjänä toimii osakas Martin von Willebrand ja muut jäsenet ovat osakas Miika Erkkilä, asianajaja Henri Tanskanen, lakimies Mikko Murto, lakimies Toni Päärni sekä vaihtuva compliance-harjoittelija.

Referenssejämme

Validos ry jäseninään Airbus Defence and Space Oy, COSS ry (Centre for Open Systems and Solutions), Knowit Solutions Oy, Finnish Meteorological Institute, Sandvik Mining and Construction Oy,  Vaisala Oyj, Wapice Oy and Wärtsilä Oyj:  jatkuva neuvonta avoimen lähdekoodin käytöstä, avoimen datan sekä rajapintojen käytöstä, policy-kysymykset, koulutukset.

Aalto yliopisto: CC 4.0 -lisenssien kääntämisprojekti.

Codership Oy: neuvonta useissa avoimen lähdekoodin sopimus-, liiketoiminta- ja policy-asioissa. Yhtiön tuote Galera Cluster on GPLv2 lisensioitu MySQL- ja MariaDB replikointi- ja klusterointijärjestelmä.

Kolibre rf: neuvonta avoimen lähdekoodin julkaisuun ja hallintaan liittyvissä asioissa.

Ixonos Oyj: neuvonta mm. avoimen lähdekoodin julkaisemisessa ja yhteistyön rakentamisessa.

Free Software Foundation Europe e.V.: neuvonta julkisiin hankintoihin liittyvässä projektissa.

Ympäristöministeriö: neuvonta julkisessa, avoimen lähdekoodin hankinnassa.

COSS ry: yhdistyksen perustaminen ja siihen liittyvät liiketoimintasiirrot.

NÖSS r.f. ja Pratsam Ab: ohjelmiston julkaiseminen avoimena lähdekoodina, yhteistyön muodostaminen avoimen lähdekoodin projektiksi, Kolibre r.f. perustaminen.

Useita startup-yrityksiä: neuvonta avoimen lähdekoodin hankkimisessa, hyödyntämisessä, liiketoimintamalleissa sekä julkaisuissa.

Validos ry: yhteistyön ja yhdistyksen perustaminen, yhdistyksen hallinnointi.

MySQL AB: listautumis- ja yrityskauppaneuvonta immateriaalioikeuksien sekä yhtiö- ja työoikeuden osalta.

Luottamustehtäviä ja julkaisuja

Martin von Willebrand toimii COSS ry:n (Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus) hallituksen jäsenenä 2012 alkaen ja hallituksen puheenjohtajana 2014 alkaen.

Martin von Willebrand toimii valtiovarainministeriön JHS 166-suositusta (julkisten IT hankintojen JIT sopimusehdot) uudistavan työryhmän jäsenenä COSS ry:n toimeksiannosta tehtävänään edistää avoimuuksia JIT sopimusehdoissa.

Martin von Willebrand ja Henri Tanskanen ovat kirjoittaneet Suomen kappaleen kirjassa International Free and Open Source Software Law Book (Open Source Press 2014), saatavilla esimerkiksi Amazon.com:issa.

Martin von Willebrand toimii Kolibre rf:n hallituksen puheenjohtajana 2012 alkaen. Kolibre julkaisee avoimella lähdekoodilla ohjelmistoa, jota käytetään apuvälineissä näköesteisille mm. elektronisten kirjojen ja päivälehtien kuluttamiseen.

Martin von Willebrand toimi yhtenä International Free and Open Source Software Law Review:n toimittajista 2010-2012.

Martin von Willebrand ja Mikko-Pekka Partanen julkaisivat artikkelin Package Review as a Part of Free and Open Source Software Compliance (International Free and Open Source Software Law Review, 2010, IFOSS L. Rev., 2(1), pp 39-60).

Martin von Willebrand toimi valtiovarainministeriön avoimuuden hallinta työryhmän jäsenenä 2012-2013.

Martin von Willebrand toimii Validos ry:n hallituksen puheenjohtajana 2008 alkaen.