Toimistomme

True partnership

True Partnership

Toimintamme perustuu true partnership -periaatteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkaidemme omistusosuudet toimistostamme ovat yhtä suuret ja että toimiston tulos jaetaan tasan osakkaiden kesken. Yksittäisen osakkaan oma laskutus ei ole myöskään palkanmaksukriteeri. Vastaavasti avustavien lakimiehiemme palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan.

Näemme, että true partnership tukee osaamisen kertymistä lakimiehillemme ja avointa, keskustelevaa työskentelytapaa toimiston sisällä. Asiakkaamme hyötyvät true partnershipistä muun muassa niin, että lakimiehemme voivat ohjata toimeksiannot asian parhaiten hallitsevalle juristille, eikä yksittäisen juristin tarvitse varmistella henkilökohtaista laskutustaan palkkauksensa varmistamiseksi.

True partnership täydentää toimistomme painotusta asiantuntijoidemme osaamiseen. Se tukee koko toimiston osaamisen hyödyntämistä sekä yksittäisten toimeksiantojen hoitamisessa, että voittavan asiantuntijuuden rakentamisessa. Asiantuntemuksemme onkin kansainvälisesti tunnustettua.